شماره امروز: ۵۴۷

تورم نقطه‌ای تولید به 25 درصد رسید

| کدخبر: 128658 | |

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ نقطه به نقطه تولیدکننده در فصل بهار به 25 درصد و تورم کل به 16.8 درصد رسیده است.

گروه اقتصاد کلان  

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ نقطه به نقطه تولیدکننده در فصل بهار به 25 درصد و تورم کل به 16.8 درصد رسیده است. در حالی که انتظار می‌رود این افزایش قیمت با یک فاصله زمانی سه تا شش ماهه به بخش مصرف‌کننده (خرده‌فروشی‌ها) برسد.

به گزارش «تعادل» مرکز آمار کشور نرخ تورم تولیدکننده در فصل بهار را منتشر کرد. بر اساس محاسبات این نهاد رسمی، آماری شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار ١٣٩٧، به عدد 278.1 رسید که نشان‌دهنده تورم ١٠,٥ درصدی نسبت به ماه قبل و 25 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل 16.8 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (12.9 درصد) 3.9 درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این رو، تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر می‌گیرد. این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان ابزار پیش‌بینی تورم عنوان یاد می‌شود. علاوه بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می‌دهد.

در گزارش مرکز آمار نرخ افزایش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات نیز به صورت جداگانه‌ای محاسبه شده است. این گزارش نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٠,٥ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (267.2) به عدد 295.3 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 16.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ١٥,٣ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٤,٩ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن نیز در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٤,٣ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (252.7) و 32.1 درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (218.6) به عدد 288.8 رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ٢٢,٠ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٧,٣ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٤,٠ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥٣.٦) به عدد 289.0 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (210.3) 37.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ٢٢,٧ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٥,٥ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٦,١ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (114.7) به عدد 133.2 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ٤,٦ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦، (8.1- درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار ١٣٩٧، با ٤,٦ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (250.7) به عدد 262.3 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل 11.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ٩,٦ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (٨,٩ درصد) افزایش داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران