شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 128490 | |

بانک مرکزی| نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه 1396 با 1.3 درصد افزایش معادل 11.5 درصد و تورم نقطه به نقطه با 6.2 درصد رشد به 24.2 درصد بوده است.

تورم مردادماه 11.5 درصد اعلام شد

بانک مرکزی| نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه 1396 با 1.3 درصد افزایش معادل 11.5 درصد و تورم نقطه به نقطه با 6.2 درصد رشد به 24.2 درصد بوده است. خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه 1397 به عدد 133.8 رسید که نسبت به ماه قبل 5.5 درصد افزایش یافت.شاخص مذکور در مردادماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 24.2 درصد افزایش داشته است.نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد‌ماه 1396 معادل 11.5 درصد است. در خرداد ماه نرخ تورم به 10.2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 18 درصد رسید.

اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه ۹۵ و ما قبل در «سناما»

وزارت اقتصاد| معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور از تهیه و ارایه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و سنوات قبل از آن با استفاده از سامانه سناما خبر داد.

 سید رحمت‌الله اکرمی با اشاره به ارایه اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و سنوات قبل از آن با استفاده از سامانه سناما، اظهار داشت: استفاده از سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (سناما)، یکی از تجربیات موفق خزانه داری کل کشور در راستای خزانه داری الکترونیک است.معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور خبر داد؛

وی تصریح کرد: اصلاحیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ و سنوات قبل از آن، مطابق عناوین و تقسیمات مندرج در قوانین بودجه سنوات مذکور تهیه و تنظیم شده و نمایانگر عملکرد بودجه آن دسته از دستگاه‌هایی است که از آذرماه سال ۱۳۹۶ (موعد ارایه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۹۵) تاکنون، حساب سال یاد شده و همچنین سنوات قبل را ارایه داده‌اند یا نسبت به رفع اشکال حساب‌های خود اقدام کرده‌اند.

معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تهیه صورتحساب عملکرد سالیانه بودجه کل کشور اقدام نماید و آن را برای تهیه گزارش تفریغ بودجه (در راستای مفاد ماده ۱۰۴ قانون مزبور) در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران