شماره امروز: ۵۴۷

مرکز آمار گزارش داد

| کدخبر: 127733 | |

بر اساس گزارش مرکز آمار کشور نرخ تورم سالیانه تولید زراعت، باغداری و دامداری در بهار امسال به 14 درصد رسیده است. این گزارش حاکی است که پرورش گوسفند

گروه اقتصاد کلان|

 بر اساس گزارش مرکز آمار کشور نرخ تورم سالیانه تولید زراعت، باغداری و دامداری در بهار امسال به 14 درصد رسیده است. این گزارش حاکی است که پرورش گوسفند بره با 24.5 درصد بیشترین تورم در میان دیگر محصولات کشاورزی و دامی داشته است. با وجود افزایش قیمت‌های ماهانه در بهار و تابستان امسال، ارقام مرکز آمار از تورم سالیانه مصرف‌کننده هنوز کانال 10 درصدی را نشان می‌دهد اما با این حال گزارش تورم تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش‌بینی‌کننده حاکی از ورود برخی کالاهای اساسی در کانال‌های بالای 20 درصد است. مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد که فاصله زمانی انتقال تورم تولیدکننده به مصرف‌کننده از سه تا شش ماه است.

به گزارش «تعادل» مرکز آمار کشور شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی را منتشر کرد. بر اساس این گزارش شاخص مزبور (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار سال ١٣٩٧ به ٢٨٢,٦ رسیده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩.٤ درصد افزایش یافته است.

شاخص بهای تولیدکننده (PPI) نشان‌دهنده نرخ تورم در قیمت‌ها است، با این تفاوت که سبد این شاخص تنها مربوط به هزینه‌های تولید توسط کارخانجات یا تولیدکننده‌های در ابتدای زنجیره عرضه است. در حقیقت این شاخص به میزان سنجیده شده قیمت متوسط سبد ثابتی از هزینه‌های تولیدکننده درروند تولید، در مقایسه با دوره مشابه گذشته اطلاق می‌شود. برخلاف ارقام خرده‌فروشی، شاخص بهای تولید‌کننده، شامل مالیات و یا سایر هزینه‌های حمل‌ونقل و یا توزیع نمی‌شود. در حالی‌که این هزینه‌ها بطور معمول در حرکت محصولات از طریق زنجیره عرضه، به قیمت اولیه آن اضافه می‌شوند. بنابراین شاخص مذکور روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان داده و می‌تواند به عنوان به یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) برای اطلاع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود.  بر اساس گزارش مرکز آمار شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر است با ٢٨٢,٦ که به ترتیب نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٤.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩.٤ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١٤.٠ درصد افزایش یافته است.

 شاخص زراعت و باغداری

در این گزارش شاخص بهای زراعت، باغداری و دامداری سنتی در دو گروه که هر کدام شامل 4زیرگروه کالایی می‌شوند سنجیده شده است. در گروه «زراعت و باغداری»، «غلات»، «میوه‌ها و میوه‌های آجیلی»، «سبزیجات» «مواد خام طبقه‌بندی نشده» و در گروه دامداری سنتی «دامداری سنتی»، «پرورش بز و بزغاله»، «پرورش گاو و گوساله»، «پرورش گوسفند و بره» و «سایر محصولات حیوانی» قرار دارند که هر کدام نیز بطور جداگانه مورد سنجش قرار گرفته‌اند.

  زراعت و باغداری

بر اساس این گزارش شاخص زراعت و باغداری در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ٢٨١,٩ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ٣.٩ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل١٤.١ درصد افزایش است.در شاخص کل، گروه زراعت و باغداری 68.3 درصد و دامداری سنتی 31.7 درصد وزن و اهمیت دارند.

شاخص گروه غلات به عنوان یکی از زیربخش‌های گروه زراعت و باغداری در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ٢٥١,٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ٨.٨ و ١١.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤.٤ درصد افزایش است.

 شاخص گروه میوه‌ها و میوه‌های آجیلی در فصل بهار سال ١٣٩٧ با ٣٧٤,٠ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ٢٣.١ و ١.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢٩.١ درصد افزایش است. شاخص گروه سبزیجات در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ١٢٢,٤ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ٥٤.٦ درصد و ٤٩.٢ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١.٠ درصد افزایش است. شاخص گروه موادخام طبقه بندی نشده در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ١٦٨,٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ٢٢.٠و ١١.٩ درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١١.١ درصد کاهش است.

  شاخص دامداری سنتی

شاخص دامداری سنتی در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ٢٨٤,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب ٢٢.٢ و ٣٠.٠درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١٣.٦ درصد افزایش است.

شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ٢٨٧,٠ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل ٣٣.٦ و ٤١.٢ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٢١.٢ درصد افزایش است.  شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ٢٧٠,٠ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل ١٩.٦ و ٢٤.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ١٢.٤ درصد افزایش است.  شاخص گروه گوسفند و بره در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ٣١١,٤ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ٥٣.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالیانه) نیز برابر با ٢٤.٥ درصد افزایش است.

شاخص گروه سایر محصولات حیوانی نیز در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ٢٧٦,٥ است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل ٩.٤ و ١٤.١ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤.٧ درصد افزایش است.

P-03

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران