شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 126214 | |

جعفر ابراهیم بیگی مدیرکل دفتر فنی و اعتراض مودیان معاونت مالیات ارزش افزوده سازمان مالیاتی در نامه‌یی اظهار کرد:

جعفر ابراهیم بیگی مدیرکل دفتر فنی و اعتراض مودیان معاونت مالیات ارزش افزوده سازمان مالیاتی در نامه‌یی اظهار کرد: به موجب اختیارات حاصل از مفاد ماده (۱۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس اطلاعیه‌های سازمان امور مالیاتی کشور مودیان مشمول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی به صورت مرحله‌یی فراخوان شده‌اند. بر این اساس مطابق فراخوان‌های مرحله دوم و چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده، صرفا برخی از مودیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوع فعالیت برخی از بندهای (الف) و (ب) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات مصوب 27/11/1380، جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده‌اند و مودیان موضوع بند (ج) ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات مصوب 27/11/1380 با فعالیت مشابه مودیان فراخوان شده بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) قانون مرقوم که حائز شرایط سایر فراخوان‌ها نباشند تاکنون جهت اجرای قانون فراخوان نشده‌اند.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه وفق مقررات ماده (۳۵۷) قانون تجارت، «حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد، و همچنین به موجب ماده (۱۲۸) قانون امور گمرکی، کار گزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت‌نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می‌شود، مشخص گردد، کار‌گزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک‌های کشور معتبر است»؛ در این چارچوب در صورتی که فعالیت اعلامی اشخاص حقیقی، با رعایت قوانین و مقررات مزبور، کارگزاری باشد و واجد شرایط ثبت نام فراخوان‌های مرحله اول و سوم نباشند، تاکنون صاحبان مشاغل مزبور در فراخوان‌های این نظام مالیاتی فراخوان نشده‌اند و در حال حاضر الزامی به ثبت نام در این نظام مالیاتی و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نخواهند داشت. لذا مقتضی است به واحدهای اجرایی مراجعه نمایند تا با بررسی مستندات نسبت به تعیین مراحل فراخوان در صورت احراز اقدام گردد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران