شماره امروز: ۵۴۷

مرکز آمار تغییرات قیمت اقلام خوراکی را منتشر کرد

| | |

گزارش مرکز آمار از تغییرات قیمتی اقلام خوراکی نشان می‌دهد که برخی کالا‌ها در طول یک ماه رشدهای دو رقمی داشته‌اند.

گروه اقتصاد کلان|

گزارش مرکز آمار از تغییرات قیمتی اقلام خوراکی نشان می‌دهد که برخی کالا‌ها در طول یک ماه رشدهای دو رقمی داشته‌اند. مطابق این گزارش بیشترین افزایش قیمت در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت مربوط به اقلام «پرتقال محصول داخل» با ٣٤,٩درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با 26.2درصد افزایش و «گوجه فرنگی» با 0.14درصد افزایش بوده است. براساس گزارش نهادهای رسمی کشور نرخ تورم ماهانه در خرداد به طور جهشی به 4.3درصد رسید؛ افزایشی که آمارها نشان می‌دهد بیشتر از سوی گروه خوراکی‌ها اتفاق افتاده است.

به گزارش «تعادل» مرکز آمار کشور اطلاعات سری زمانی متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای خانوارهای شهری کشور را منتشر کرد. اهمیت این گزارش در جایی است که براساس گزارش بانک مرکزی بیشترین اهرم فشار نرخ تورم ماهانه خرداد از سوی اقلام خوراکی بوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌داد که در طول یک ماه(خرداد) 8.7 درصد به قیمت خوراکی‌ها افزوده شده است؛ رقمی که باعث شد، نرخ تورم ماهانه به رکورد 6 ساله خود یعنی 4.3درصد برسد.

مرکز آمار نیز در گزارش خود از تورم خرداد بیشترین افزایش قیمت‌ها را مربوط به گروه خوراکی‌ها اعلام کرده اما طبق روند همیشگی تفاوت‌های آماری بین این دو نهاد رسمی، مرکز آمار نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها را 4.2درصد محاسبه کرده است.

در هر حال آمارهای مربوط به اقلام خوراکی جزییات بیشتری از روند تغییر قیمت‌ها به دست می‌دهد. بانک مرکزی این سری آمارها را به صورت هفتگی و مرکز آمار به شکل ماهانه محاسبه می‌کند.

براساس نتایج به دست آمده از بررسی قیمت‌های اقلام خوراکی خرداد ماه ١٣٩٧ که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته مربوط به اقلام «پرتقال محصول داخل» با ٣٤,٩درصد افزایش «سیب درختی زرد» با 26.2درصد افزایش و «گوجه فرنگی» با 0.14درصد افزایش بوده است. همچنین جداول این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت در طول یک سال گذشته(خرداد امسال نسبت به خرداد 96) در تخم مرغ ماشینی رخ داده است. تخم مرغ در این مدت از 5 هزار و 449تومان به 8 هزار و 623 تومان یعنی 54.8 درصد فزایش قیمت رسیده است. موز و برنج خارجی درجه یک هم در شاخص نقطه به نقطه جزو بالاترین تغییرات قیمتی به حساب می‌آیند که به ترتیب 54.8 و 36.7درصد افزایش یافته‌اند.

اما از سوی دیگر این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین کاهش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته مربوط به اقلام «مرغ ماشینی» با 6.2 درصد کاهش و «پیاز» با 3.2درصد کاهش است.

بیشترین کاهش قیمت نیز در شاخص نقطه به نقطه(نسبت به خرداد ١٣٩٦) مربوط به «پیاز» با ٢٥,٧درصد کاهش و پس از آن «سیب زمینی» با ٢٤,٤درصد کاهش و «عدس» با ٥,٨ درصد کاهش است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران