شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124195 | |

استان‌های تهران با ٢٩٧کتابخانه عمومی، اصفهان با ٢٩٥، خوزستان با ٢١٦، فارس با ٢١٣و خراسان رضوی با ٢٠٤ کتابخانه بیشترین کتابخانه‌های عمومی کشور را دارا هستند

استان‌های تهران با ٢٩٧کتابخانه عمومی، اصفهان با ٢٩٥، خوزستان با ٢١٦، فارس با ٢١٣و خراسان رضوی با ٢٠٤ کتابخانه بیشترین کتابخانه‌های عمومی کشور را دارا هستند و استان‌های قم با ٣٩کتابخانه عمومی، ایلام ٤٨، لرستان ٥٢، خراسان شمالی ٦٢ و چهارمحال و بختیاری با ٦٣ کتابخانه عمومی نسبت به استان‌های دیگر کشور کمترین تعداد کتابخانه‌ها را دارا هستند.

براساس آخرین انتشار سالنامه آماری، تعداد کتابخانه‌های عمومی کشوردر طول 10سال گذشته یعنی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٥، ٩٣,٥درصد افزایش یافته به طوری که از ١٧٢٩کتابخانه در سال ١٣٨٥ به ٣٣٤٦کتابخانه در سال ١٣٩٥ رسیده است.

استان‌های تهران با ٢٩٧کتابخانه عمومی، اصفهان با ٢٩٥، خوزستان با ٢١٦، فارس با ٢١٣و خراسان رضوی با ٢٠٤کتابخانه بیشترین کتابخانه‌های عمومی کشور را دارا هستند و استان‌های قم با ٣٩کتابخانه عمومی، ایلام ٤٨، لرستان ٥٢، خراسان شمالی ٦٢ و چهارمحال و بختیاری با ٦٣ کتابخانه عمومی نسبت به استان‌های دیگر کشور کمترین تعداد کتابخانه‌ها را دارا هستند.

تعداد عضو کتابخانه‌های عمومی کشور در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٥، ٢,٢برابر شده که از رشد ١٢٠درصد برخوردار شده و به‌ ازای هر ٧١٠نفر عضو یک کتابخانه در کشور وجود داشته است. در سال ١٣٨٥ به ‌ازای هر نفر عضو حدود ٩کتاب در کتابخانه‌های کشور وجود داشته که در سال ١٣٩٥ به ١٢کتاب به‌ ازای هر عضو رسیده است. در سال ١٣٩٥ به ‌ازای هر فرد ایرانی در کتابخانه‌های عمومی کشور ٠,٢٢(2.2دهم) کتاب وجود داشته که در سال ١٣٩٥ به 0.52(5.2 دهم) کتاب رسیده است. برای هر شهروند یزدی ١,٧٥کتاب، سمنانی 1.52کتاب، زنجانی 1.20کتاب، خراسان جنوبی 1.05کتاب و چهارمحال و بختیاری 0.96(9.6دهم) کتاب در کتابخانه‌های عمومی این استان‌ها وجود داشته که جزو استان‌های بیشترین کتاب نسبت به فرد در بین استان‌ها و برای هر شهروند تهرانی در کتابخانه‌های عمومی این استان 0.19(1.9دهم) کتاب، سیستان و بلوچستان 0.23(2.3دهم) کتاب، قمی 0.34(3.4دهم) کتاب، لرستانی با 0.35(3.5دهم) کتاب، هرمزگان با 0.36(3.6دهم) کتاب جزو استان‌های با کمترین کتاب نسبت به هر فرد در کتابخانه‌های عمومی در بین استان‌ها دیگر کشور بوده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران