شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124030 | |

از ابتدای سال 1394 و در اجرای مفاد حکم ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، صندوق توسعه ملی موظف به ارائه تسهیلات ریالی شد.

از ابتدای سال 1394 و در اجرای مفاد حکم ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، صندوق توسعه ملی موظف به ارائه تسهیلات ریالی شد.

بر این اساس از منابع ورودی به صندوق در هر سال اقداماتی صورت گرفت.

الف) 10درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. ب) 10درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری کند. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. در این راستا صندوق در سال 1394 معادل مبلغ 49.472میلیارد ریال، در سال 1395 مبلغ 60.950 میلیارد ریال و در سال 1396 مبلغ 112.000 میلیارد ریال (از محل تسعیر منابع ورودی به صندوق در سال مربوطه و منابع برگشتی از محل بازپرداخت اقساط طرح‌های تامین مالی شده از منابع قراردادهای عاملیت ریالی سال‌های 1390 الی 1393) در 25 بانک دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری کرده است.  در تاریخ 28/12/1396 مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی فعال مبلغ 66.8هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین بر اساس قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (مصوب 31/5/1396) و برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مبلغ 15هزار میلیارد ریال در بانک‌های منتخب سپرده‌گذاری شده است و تسهیلات اعطایی از محل این منابع به طرح‌های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع‌دستی، کلیه فعالیت‌های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابند. بدین‌ ترتیب مجموع سپرده‌گذاری‌های ریالی صندوق از ابتدای سال 1394 تا انتهای سال 1396 مبلغی بالغ بر 237هزار میلیارد ریال بوده است

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران