شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 123299 | |

بررسی‌های مرکزی آمار ایران نشان می‌دهد که هر ایرانی به‌طور میانگین به ازای 83.5درصد حق بیمه پرداختی خود به شرکت‌های بیمه، خسارت دریافت می‌کند که در این میان رشته بیمه شخص ثالث در صدر قرار دارد.

بررسی‌های مرکزی آمار ایران نشان می‌دهد که هر ایرانی به‌طور میانگین به ازای 83.5درصد حق بیمه پرداختی خود به شرکت‌های بیمه، خسارت دریافت می‌کند که در این میان رشته بیمه شخص ثالث در صدر قرار دارد. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از سالنامه آماری کشور در سال 1395 اعلام کرد: هر ایرانی در این سال مبلغ 267هزار تومان حق بیمه برای انواع بیمه‌ها پرداخت و در مقابل 223هزار تومان سرانه خسارت دریافت کرده است. این در حالی است که حق بیمه پرداختی در سال 1380 برای هر نفر 33هزار و 500تومان و سرانه خسارت دریافتی بیمه‌یی کشور در همین سال 24 هزار و 994تومان بود. یعنی هر فرد به ازای 74.6 درصد از حق بیمه پرداختی خسارت دریافت می‌کرد. بر پایه این گزارش بیشترین مبلغ نوع خسارت بیمه‌یی پرداخت شده به‌طور سرانه به هر فرد ایرانی در سال 1395 به بیمه شخص ثالث با مبلغ 96 هزار و 600 تومان، خسارت بیمه درمان با ٧٠هزار تومان و بیمه بدنه اتومبیل به مبلغ ١٢هزار تومان بود. بیشترین درصد خسارت‌های بیمه‌یی به کل خسارت‌های صنعت بیمه در سال 1395 با 43درصد به بیمه شخص ثالث اختصاص دارد و پس از آن بیمه درمان با ٣١ درصد و بیمه اتومبیل با 5درصد قرار دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار خسارت‌های بیمه درمان در کل خسارات بیمه‌یی سال 1380 برابر ١٧درصد و بیمه شخص ثالث 53درصد و بیمه بدنه اتومبیل 7درصد بود. خسارت بیمه شخص ثالث در سال 1395 نسبت به سال ١٣٨٠، خسارات بیمه‌یی ١٠واحد درصد و خسارت بیمه بدنه اتومبیل یک واحد درصد کاهش و بیمه درمان 15 واحد درصد افزایش داشت. بر اساس سالنامه آماری کشور در سال 1395، به‌طور میانگین سرانه پرداختی هر ایرانی 100هزار تومان برای بیمه شخص ثالث، 74هزار تومان بیمه درمان، ١٧هزار و 400 تومان بیمه بدنه اتومبیل، ١٢هزار و 900 تومان حوادث راننده، ١١هزار تومان بیمه عمر و 14هزار و 700 تومان برای بیمه آتش‌سوزی است. دریافتی بازار بیمه به بیمه شخص ثالث، ٢٨درصد به بیمه درمان، ٧ درصد به بیمه بدنه اتومبیل و 5 درصد برای بیمه حوادث راننده بوده، به عبارتی ٧٧درصد از عایدی بازار بیمه کشور متعلق به بیمه خودرو و درمان است که بیشترین حق بیمه‌ها در سال 1395بود. به گزارش ایرنا، صنعت بیمه در سال گذشته 335 هزار و 900 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد و در مقابل شرکت‌های بیمه حدود 211هزار و 200 میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند؛ به این ترتیب رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن به ترتیب 21.1 درصد و 16.4درصد بود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران