شماره امروز: ۵۴۷

گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم دهک‌ها و استان‌ها

| کدخبر: 123058 | |

طبق اطلاعاتی که مرکز آمار ایران درباره تورم دهک‌های هزینه‌یی در اردیبهشت ماه منتشر کرده است،

 طبق اطلاعاتی که مرکز آمار ایران درباره تورم دهک‌های هزینه‌یی در اردیبهشت ماه منتشر کرده است، نرخ تورم برای کل کشور در دومین ماه سال 1397 برابر با 8درصد بوده که در دهک‌های مختلف هزینه‌یی در بازه 7.9درصد برای دهک دهم تا 8.3 درصد برای دهک چهارم نوسان داشته است. همچنین محدوده تغییرات تورم 12ماهه در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین 9.5درصد برای دهک اول تا 11درصد برای دهک دهم بوده و درباره گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» هم بین 7.1درصد برای دهک دوم تا 7.2درصد برای دهک نهم بوده است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌یی، در این ماه فاصله تورمی دهک‌ها به 0.4درصد رسید که نسبت به ماه قبل (0.8درصد)، 0.4واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 0.2درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0.2درصد کاهش نشان می‌دهد.

در جدول زیر جزئیات مربوط به تورم دهک‌ها منتشر شده است:

 همچنین طبق اطلاعات منتشر شده درباره تورم استان‌ها برای کل خانوارها، شاخص کل در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ برای کل کشور عدد 114.1 را نشان می‌دهد که بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (120.1) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان بوشهر (110.4) است.

  اطلاعات مرکز آمار ایران درباره تورم استان‌ها هم نشان می‌دهد که بیشترین نرخ تورم 12ماهه در این ماه 10.9درصد و مربوط به استان کرمانشاه است و کمترین نرخ تورم 12ماهه 5.9درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل بر مبنای سال پایه 1395 هم در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد 114.1 رسیده است. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان ایلام (120.5) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان بوشهر (110.8) است.  درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در 12ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای شهری 8.1درصد است. همچنین نتایج بررسی‌ها درباره نرخ تورم استانی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ تورم 12ماهه در این ماه 11.1درصد است که مربوط به استان لرستان است و کمترین نرخ تورم 12ماهه 6.1درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.

 گفتنی است، شاخص کل بر مبنای سال پایه 1395 در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی عدد ١١٤,٠ را نشان می‌دهد که بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (121.4) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان بوشهر (108.7) است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در 12ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای روستایی ٧,٩درصد است. همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ تورم 12ماهه در این ماه 11.2درصد است که مربوط به استان کرمانشاه بوده و کمترین نرخ تورم 12ماهه 4.6درصد و مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

طبق جدولی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، استان‌هایی که کمترین تورم سالانه در اردیبهشت را دارند به ترتیب: کهگیلویه‌وبویر احمد با 5.9درصد (کل خانوار)، 6.1درصد (شهری)، 5.5درصد (روستایی)، فارس با 6.4درصد (کل خانوار، شهری و روستایی)، و سیستان‌وبلوچستان با 6.4درصد (کل خانوار)، 7.3درصد (شهری) و (4.6درصد روستایی) بوده‌اند. همچنین استان‌های که بیشترین تورم سالانه را در اردیبهشت ماه به نام خود ثبت کرده‌اند به ترتیب، کرمانشاه 10.9درصد (کل خانوار)، 10.8درصد (شهری) 11.2درصد (روستایی)، لرستان با 10.2درصد (کل خانوار)، 11.1درصد (شهری) و 7.7 (روستایی) و ایلام با 10.2درصد (کل خانوار)، 10.6درصد (شهری) و 8.2درصد (روستایی) بوده‌اند.

تورم برخی استان‌های پرجمعیت:

همچنین تورم برخی استان‌های پرجمعیت کشور هم به این شرح است:

تهران با تورم 8.6درصد (کل خانوار)، 8.6درصد (شهری)، 8.5درصد (روستایی)

اصفهان با تورم 7.5درصد (کل خانوار)، 7.5درصد (شهری)، 7.2درصد (روستایی)

آذربایجان‌شرقی با تورم 9.1درصد (کل خانوار)، 9.1درصد (شهری)، 8.8درصد (روستایی)

خراسان‌رضوی با تورم 7.6درصد (کل خانوار)، 7درصد (شهری)، 10درصد (روستایی)

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران