شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122906 | |

مرکز آمار ایران- استان‌های البرز با 159 هزار و 553 نفر به ازای یک بیمارستان و ایلام با 52 هزار و742 نفر به ازای یک بیمارستان به ترتیب بیشترین و کمترین نفر جمعیت را به ازای یک بیمارستان در سال داشته‌اند.

مرکز آمار ایران- استان‌های البرز با 159 هزار و 553 نفر به ازای یک بیمارستان و ایلام با 52 هزار و742 نفر به ازای یک بیمارستان به ترتیب بیشترین و کمترین نفر جمعیت را به ازای یک بیمارستان در سال داشته‌اند.

بر اساس آخرین سالنامه آماری (١٣٩٥)، ٩٥٤ بیمارستان در کشور وجود داشته است که متوسط تخت برای هر بیمارستان ١٦٥ عدد محاسبه شده است. در کل کشور به ‌ازای هر 83 هزار و 780 نفر از جمعیت کشور یک بیمارستان و به ‌ازای هر ٥٠٨ نفر از جمعیت کشور یک تخت بیمارستانی وجود دارد. بیشترین متوسط تخت به ‌ازای هر بیمارستان ٢٢٦ عدد بوده که متعلق به استان قم و کمترین آن ٨٦ عدد بوده که متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ١٣٩٥ بوده است. بیمارستان‌ استان‌های بوشهر، چهارمحال ‌و بختیاری، خراسان‌جنوبی،خراسان‌شمالی، سمنان و سیستان ‌و بلوچستان به میزان ١٠٠درصد دولتی بیشترین بیمارستان دولتی و استان تهران با ٥٨ درصد دولتی کمترین بیمارستان دولتی را در بین استان‌ها داشته است.

همچنین استان سمنان با ٣٤٠ نفر به‌ ازای یک تخت و استان البرز با ١٠٤٠نفر به ‌ازای هر تخت بیمارستانی، کمترین و بیشترین نفر جمعیت به‌ ازای یک تخت بیمارستانی را دارا هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران