شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاهای صادراتی در سال ١٣٩٦ را برابر با 181.4 اعلام کرد که نسبت به سال ١٣٩٥، 5.6 درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاهای صادراتی در سال ١٣٩٦ را برابر با 181.4 اعلام کرد که نسبت به سال ١٣٩٥، 5.6 درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩٦ به ترتیب برابر با 1.7، 0.5-، 4.2 و 0.5درصد است.

علاوه بر این، شاخص قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٦ برابر با 110.7 است که نسبت به سال ١٣٩٥، 3.3درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩٦ به ترتیب برابر با 2.8، 0.8-، 0.7 و 2.7 درصد است.

در نظام آمارهای قیمت، کالاهای صادراتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای صادراتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از داخل به خارج از کشور طی دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.

باتوجه به اینکه قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ارزش به‌صورت ریالی و دلاری، کشور مبدا و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز) صورت گرفته است. طبقه‌بندی مورد استفاده سیستم طبقه‌بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است.

در این گزارش آمده است که برای محاسبه شاخص سال ١٣٩٦ از داده‌های مقدماتی (غیرقابل استناد) گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. بنابراین نتایج اعلام شده به‌صورت مقدماتی است و استفاده از آنها باید با ملاحظه انجام شود. پس از اینکه گمرک جمهوری اسلامی داده‌های قطعی سال ١٣٩٦ را در مهر ماه سال جاری استخراج و ارائه کرد، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام واقعی شاخص مربوط به این دوره مجددا به‌صورت قطعی منتشر خواهد شد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران