شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119028 | |

مرکز آمار ایران تعداد خانوارهای ساکن در شهرهای کشور را 18.12میلیون خانوار اعلام کرد که از این تعداد 9.97میلیون خانوار در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می‌کنند.

مرکز آمار ایران تعداد خانوارهای ساکن در شهرهای کشور را 18.12میلیون خانوار اعلام کرد که از این تعداد 9.97میلیون خانوار در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می‌کنند.

به گزارش مهر، طرح آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری ١٣٩٥ در مرداد ماه سال ١٣٩٥ توسط مرکز آمار ایران برای خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در نقاط شهری کشور(که از این پس به اختصار «خانوار شهری» نامیده می‌شود) به اجرا گذاشته شد.

نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد: تعداد خانوارهای شهری معمولی ساکن و گروهی ١٨,١٢میلیون است که در 17.68میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند. از مجموع ١٨,١٢میلیون خانوار شهری کشور، 8.13 میلیون خانوار در واحدهای مسکونی آپارتمانی و 9.97میلیون خانوار در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می‌کنند و 0.01میلیون خانوار در سایر انواع واحدهای مسکونی(چادر، کپر، آلونک، زاغه) زندگی می‌کنند. مجموع کل زیربنای واحدهای مسکونی معمولی شهری(آپارتمانی و غیرآپارتمانی) ١٨٥٣,٣میلیون مترمربع است.

خانوارهای شهری کشور ٧٩,٨درصد از کل زیربنای واحدهای مسکونی خود را در ماه‌های سرد سال، گرم و 76.0درصد از کل زیربنای واحد مسکونی خود را در ماه‌های گرم سال خنک می‌کنند. بررسی سهمی از زیربنای واحد مسکونی معمولی که گرم می‌شود، نشان می‌دهد، استان‌های قزوین(٩٤,٧درصد) و تهران (93.8درصد) زیربنای بیشتری را نسبت به سایر استان‌ها گرم می‌کنند.  همچنین بررسی سهمی از زیربنای واحد مسکونی معمولی که خنک می‌شود، نشان می‌دهد استان‌های هرمزگان(٩٧,١درصد) و تهران (96.1درصد) زیربنای بیشتری از واحد مسکونی را نسبت به سایر استان‌ها خنک می‌کنند. در میان وسایل و تجهیزات گرمایشی، بخاری گازی، سهم عمده‌یی از وسایل گرمایشی را در بین خانوارهای شهری که واحد خود را گرم می‌کنند، داراست به طوری‌ که ٧٥,١درصد از خانوارهای شهری فقط با بخاری گازی واحد مسکونی خود را گرم می‌کنند. متوسط ساعت استفاده هر خانوار شهری از وسیله گرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل زمستان ١٥ساعت است.  در میان امکانات و وسایل سرمایشی، کولر آبی با ٥٦,٨ درصد و کولر آبی و پنکه با 14.0درصد سهم عمده‌یی از وسایل و امکانات سرمایشی را در بین خانوارهای شهری که واحد خود را خنک می‌کنند، داراست. متوسط ساعت استفاده هر خانوار شهری از وسایل و امکانات سرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل تابستان ١١ساعت است. خانوارهای شهری کشور به طور متوسط در هر هفته ١٧٥٥٤٨تن پسماند تولید کرده‌اند. سرانه پسماند تولید شده توسط هر خانوار شهری ٩,٧کیلوگرم در هفته بوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران