شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 118704 | |

شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، 100=1390) در سال‌های 1394و 1395 به‌ترتیب برابر با 177.6 و 171.7 است که سال 1394 نسبت به سال 1393، 3.8درصد افزایش داشته است،

تورم منفی کالاهای صادراتی

شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، 100=1390) در سال‌های 1394و 1395 به‌ترتیب برابر با 177.6 و 171.7 است که سال 1394 نسبت به سال 1393، 3.8درصد افزایش داشته است، در حالی که سال 1395 نسبت به سال 1394، 3.3درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمسـتان سـال 1394 به ترتیب برابر با 0.2، 0.4، 0.1-و 0.9-درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 95 به ترتیب برابر با 2.6-، 0.7-، 0.2 و 1.2درصد است.

براساس این گزارش شاخص قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، 100=1390) در سال‌های 1394و 1395 به‌ترتیب برابر با 112.9 و 107.2 است که سال 1394 نسبت به سال 1393، 0.1درصد افزایش داشته در حالی که سال 1395نسبت به سال 1394، 5درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در بهار، تابستان، پاییز و زمستان 94 به‌ترتیب برابر با 0.1، 0.1-، 1.4- و 0.9-درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1395 به‌ترتیب برابر با 3.4-، 0.3-، -0.6- و 0.6درصد است.

ثبت حقوق مدیران از فروردین 97

 رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در واکنش به توییت احمد توکلی از ثبت حقوق مدیران در فروردین سال 97 در سامانه حقوق و مزایا خبر داد. به گزارش فارس، جمشید انصاری معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در توییتی نوشت: امروز گزارش نهایی تدوین سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم از سوی مشاور ارائه شد. «سامانه کامل و جامعی طراحی شده است و امیدواریم نحوه استقرار و اجرای آن سریعا در دولت تصویب گردد تا بتوانیم طبق پیش‌بینی قانون، پرداخت‌های مدیران را در فروردین 97 در آن ثبت کنیم.»

احمد توکلی در توییتی تهدید کرده بود که اگر دولت تا پایان سال سامانه دستمزد و مزایای مدیران را راه‌اندازی نکند تا در معرض عموم قرار بگیرد از مردم برای اعتراض خیابانی دعوت خواهد کرد.

به نوشته توکلی، دولت در ماده 29 قانون برنامه ششم مکلف شده است تا سامانه جامع حقوق و مزایای مدیران را در سال اول برنامه راه‌اندازی کند، همچنین تمام ارگان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی شامل این طرح هستند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران