شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 111353 | |

مزایده ۴۱ جایگاه سوخت دولتی متعلق به ۱۴ استان کشور امروز (سی‌ام آبان ماه) توسط سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، مزایده ۴۱جایگاه سوخت دولتی متعلق به ۱۴ استان کشور امروز (سه‌شنبه) برگزار می‌شود

  41 جایگاه سوخت روی میز مزایده سازمان خصوصی‌ سازی

 مزایده ۴۱ جایگاه سوخت دولتی متعلق به ۱۴ استان کشور امروز (سی‌ام آبان ماه) توسط سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.  به گزارش ایسنا، مزایده ۴۱جایگاه سوخت دولتی متعلق به ۱۴ استان کشور امروز (سه‌شنبه) برگزار می‌شود که بر این اساس جایگاه سوخت خلخال متعلق به استان اردبیل به قیمت پایه ۱۵میلیارد و ۲۷۴میلیون ریال؛ جایگاه‌های سوخت شماره ۴ به ارزش ۱۱۷میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال، جایگاه شماره یک به ارزش کل پایه ۱۳۶میلیارد و ۸۲۶میلیون ریال، جایگاه سان آرای شمالی به ارزش کل پایه 4میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال، جایگاه سوخت سان آرای جنوبی به ارزش کل پایه 4میلیارد و ۴۱۶میلیون ریال، جایگاه سوخت مشکات شرقی به ارزش کل پایه 6 میلیارد و ۲۴۸میلیون ریال، جایگاه سوخت مشکات غربی به ارزش کل پایه 6 میلیارد و ۱۹۲میلیون ریال، جایگاه سوخت اریسمان به ارزش کل پایه ۵ میلیارد و ۷۶۵میلیون ریال و جایگاه سوخت قلعه شور به ارزش کل پایه ۹میلیارد و ۳۰۵میلیون ریال (هر ۸ جایگاه متعلق به استان اصفهان) روی میز فروش می‌رود.  

  نرخ تورم بخش برق در تابستان کاهش یافت

مرکز آمار ایران از کاهش 2.52درصدی نرخ تورم سالانه بخش برق در 4 فصل منتهی به تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.  به گزارش«تعادل» مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان ١٣٩٦(بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان سال ١٣٩٦ به عدد ١٣١,٦٦ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل(122.70) 7.30درصد افزایش و شاخص فصل مشابه سال قبل(132.22) 0.42درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٥(نرخ تورم سالانه) 2.52درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل بهار سال ١٣٩٦(3.68- درصد) افزایش داشته است.  شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج  بار در فصل تابستان سال ١٣٩٦ به عدد ١٢٧,٨٩رسید که نسبت به شاخص فصل قبل(118.03) 8.35درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل(126.61) 1.01درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص بخش برق در ساعات اوج بار در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٥(نرخ تورم سالانه) 3.14درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل بهار سال ١٣٩٦(4.28- درصد) افزایش داشته است.  همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان‌بار در فصل تابستان سال ١٣٩٦ به عدد ١٣٠,٥٣ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (123.33) 5.84 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل(128.87) 1.28درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص بخش برق در ساعات میان بار در 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٦ نسبت به 4 فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٥(نرخ تورم سالانه) 1.85درصد کاهش داشته که نسبت به همین اطلاع در فصل بهار سال ١٣٩٦(3.22- درصد) افزایش داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران