شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 107657 | |

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر چگونگی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی صادر شد

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر چگونگی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی صادر شد. براساس بند نخست این بخش‌نامه، دارا بودن مانده مجوز از محل مجوزهای استخدامی صادره در برنامه پنجم توسعه اعم از مانده مجوزهای استانی(مانده مجوزهای سازمان مدیریت استان) یا مجوزهای خاص دستگاه‌های اجرایی یکی از این شروط و دارا بودن کارنامه مجاز آزمون‌های ادواری سال‌های 1381،1383و1384 دومین شرط

است. واجدان شرایط همچنین باید دارای شماره شناسه قراردادی صادره از سوی سازمان مذکور و ادامه همکاری فرد با دستگاه اجرایی درحال حاضر باشند. چهارمین شرط وجود پست بلاتصدی مصوب و شرط پنجم، مطابقت رشته تحصیلی افراد با شرایط احراز شغل قابل تخصیص در پست بلاتصدی پیشنهادی براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل است. همچنین این بخشنامه رعایت شرایط عمومی استخدام و تایید هسته گزینش برای استخدام پیمانی را متذکر شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران