شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 104656 | |

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در بهار سال جاری تورمی معادل 7.6درصد داشته است. به گزارش ایسنا، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۶ برابر با 1971.1 است که نسبت به فصل قبل 2.9درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 7.2درصد افزایش داشته است.

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در بهار سال جاری تورمی معادل 7.6درصد داشته است. به گزارش ایسنا، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۶ برابر با 1971.1 است که نسبت به فصل قبل 2.9درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 7.2درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در 4 فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 7.6درصد بوده که نسبت به تورم 4 فصل منتهی به زمستان سال گذشته 6.6 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه سیمان، بتن، شن و ماسه در فصل بهار سال جاری برابر با 191.4 است که نسبت به فصل قبل 1.4درصد افزایش یافته است. شاخص گروه گچ و گچ‌کاری در فصل بهار سال جاری برابر با 201.3 است که نسبت به فصل قبل 3.1درصد افزایش داشته است. شاخص گروه انواع بلوک سفالی و آجر در فصل بهار در سال ۱۳۹۶ برابر با 176.4 است که نسبت به فصل قبل 2.6درصد افزایش داشته است. شاخص گروه موزاییک، کاشی و سرامیک در بهار سال جاری برابر با 184.6 است که نسبت به فصل قبل 2.5درصد افزایش یافته است. شاخص گروه سنگ در فصل بهار ۱۳۹۶ برابر با 205.9 است که نسبت به فصل قبل ۰.۱درصد کاهش داشته است. شاخص گروه آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل در و پنجره در فصل بهار سال جاری برابر با 148.7 بوده که نسبت به فصل قبل 3.1درصد افزایش داشته است. شاخص گروه چوب در فصل بهار سال جاری برابر با 188.1 است که نسبت به فصل قبل 1.8درصد افزایش یافته است. شاخص گروه ایزوگام، قیرگونی و آسفالت نیز در مدت زمان مذکور معادل 196.7 بوده که نسبت به فصل قبل 1.4درصد افزایش داشته است. شاخص گروه شیرآلات بهداشتی در فصل بهار برابر با ۲۵۸ بوده که نسبت به فصل قبل 0.6درصد افزایش یافته است. شاخص گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق‌های حرارتی در فصل بهار سال جاری برابر با 219.2 است که نسبت به فصل قبل 1.7درصد افزایش یافته است. شاخص گروه یراق‌آلات در و پنجره در فصل بهار برابر با 249.2 بوده که نسبت به فصل قبل 1.4درصد افزایش داشته است. شاخص گروه نقاشی ساختمان هم در فصل بهار برابر با 247.8 است که نسبت به فصل قبل 5.8 درصد افزایش یافته است. شاخص گروه تاسیسات برقی در فصل بهار سال جاری برابر با 235.7 است که نسبت به فصل قبل 0.7درصد افزایش یافته است. شاخص گروه شیشه هم در فصل بهار به 179.5 رسید که نسبت به فصل قبل 0.9درصد افزایش یافت. شاخص گروه خدمات فصل بهار نیز برابر با 223.3 بوده که نسبت به فصل قبل 5 درصد افزایش یافته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران