شماره امروز: ۵۴۷

IMF علت اصلی افزایش میانگین رشد اقتصادی جهان را اعلام کرد

| | |

صندوق بین‌المللی پول دو عامل افزایش رقم رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را رشد بالای ایران و تقویت اقتصاد هند اعلام کرد. با اینکه این نهاد بین‌المللی در گزارش خود رقمی با عنوان میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایران درج نکرده است اما مطمئنا رقم بالای 12.5درصدی اعلامی بانک مرکزی برای رشد سال 1395 و برآورد 6.6 درصدی خود صندوق برای رشد سال 2016 علت این موضوع است.

گروه اقتصاد کلان  

صندوق بین‌المللی پول دو عامل افزایش رقم رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را رشد بالای ایران و تقویت اقتصاد هند اعلام کرد. با اینکه این نهاد بین‌المللی در گزارش خود رقمی با عنوان میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایران درج نکرده است اما مطمئنا رقم بالای 12.5درصدی اعلامی بانک مرکزی برای رشد سال 1395 و برآورد 6.6 درصدی خود صندوق برای رشد سال 2016 علت این موضوع است. صندوق بین‌المللی پول میزان رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 را 3.2درصد اعلام کرده درحالی که برآورد قبلی این نهاد درخصوص رشد جهانی 3.1درصد بوده که کمترین میزان رشد در سال 2008 تاکنون به شمار می‌رفت. از نظر کارشناسان این موضوع به دلیل آشفتگی‌هایی بوده که در نیمه نخست سال در بازارهای مالی جهان وجود داشته است.

 افزایش سهم ایران در اقتصاد جهان

به گزارش«تعادل» رشد اقتصاد ایران در سال گذشته به اندازه‌یی بوده که میانگین رشد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. آن طور که محاسبات جدید صندوق بین‌المللی پول از رشد جهانی نشان می‌دهد، رشد 3.2درصدی اقتصاد جهانی در سال 2016 عمدتا ناشی از رشد بسیار بالاتر اقتصاد ایران و فعالیت قوی‌تر اقتصاد هند بوده است. رشد اقتصادی ایران بنابر اعلام بانک مرکزی ایران که منبع رسمی محاسبات نهادهای بین‌المللی است در سال 95 به میزان 12.5درصد بوده است. با این حال در گزارش جدید صندوق رقمی از رشد ایران به عنوان مبنای محاسبات خود اعلام نکرده است اما صندوق رشد سال 2016 ایران را قبلا به میزان 6.6 درصد تخمین زده بود. رشد اقتصاد هند هم در پیش‌بینی‌های متعدد این سازمان جهانی بین 7.6تا 7.2 اعلام شده بود. با این اوصاف معلوم می‌شود که وزنه اصلی رشدهای جهانی در کالبد کشورهایی غیر از امریکا و انگلیس قرار گرفته است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های قبلی خود هم اعلام کرده بود که سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 2016 افزایش یافته و از 1.17درصد در سال 2015 به 1.213درصد رسیده است. در گزارش اخیر این سازمان آمده است که اقتصاد جهانی دیگر مثل گذشته برای تداوم رشد خود متکی به اقتصاد امریکا نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران