شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 101760 | |

مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس یافته‌های سرشماری سال 1395 گروه سنی 34-30 ساله بیشترین جمعیت را در بین گروه‌های سنی دارد. به گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کل کشور 79میلیون و 926 هزار و 270 نفر است که 59میلیون و 146 هزار و 847 نفر در نقاط شهری و 20 میلیون و 730هزار و 625 نفر در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.

 

مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس یافته‌های سرشماری سال 1395 گروه سنی 34-30 ساله بیشترین جمعیت را در بین گروه‌های سنی دارد.

به گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کل کشور 79میلیون و 926 هزار و 270 نفر است که 59میلیون و 146 هزار و 847 نفر در نقاط شهری و 20 میلیون و 730هزار و 625 نفر در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.

در این میان گروه سنی 34-30ساله با داشتن 8میلیون و 600هزار و 913 نفر بیشترین فراوانی را دارد. بالا بودن جمعیت یاد شد به‌دلیل بالا بودن نرخ رشد جمعیت در دهه 60 است که اکنون به سن یاد شده رسیده‌اند. این پیک جمعیتی مربوط به متولدان دهه 60 در برهه‌های مختلف از جمله ورود به دانشگاه، اشتغال و ازدواج خود را نمایان کرده است. در این بین گرچه گفته می‌شود که یکی از عوامل موثر بر بالا رفتن نرخ بیکاری ورود متولدان دهه 60 به بازار کار است اما منتقدان این دلیل را به تنهایی به عنوان تاثیرگذارترین عامل در بحران بیکاری موثر نمی‌دانند.  بر اساس نتایج سرشماری سال 1395 رشد جمعیت در ایران 1.24درصد است. همچنین اندازه متوسط خانوار 3.3 نفر است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران