شماره امروز: ۵۴۷

معاون اول رییس‌جمهور در مراسم رونمایی از طرح گمرک هوشمند عنوان کرد

«طرح هوشمند گمرک» با حضور معاون اول رییس‌جمهور و وزرای صمت و اقتصاد، در راستای امنیت و تسهیل تجارت،

بیشتر