شماره امروز: ۵۴۷

سقف بودجه 99 دولت با 8 درصد افزایش به 484 هزار میلیارد تومان رسید

روز گذشته دولت لایحه بودجه 99 را تقدیم مجلس کرد. بودجه‌ای با سقف منابع عمومی 484 هزار میلیارد تومانی که 8 درصد افزایش…

بیشتر