شماره امروز: ۵۴۷

کارشناسان دلایل شکست تاریخی برنامه‌های توسعه در ایران را بررسی کردند

موضوع توسعه بالاخص مسائل و عوامل توسعه‌نیافتگی در ایران همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‌های نظری در حوزه‌های…

 • ۳۲ پروژه طرح جامع مالیاتی تکمیل شده است، گفت: انتظار نظام مالیاتی از مجلس آن است که قانونی را که وضع می‌کند به‌درستی…

 • کارشناسان دلایل شکست تاریخی برنامه‌های توسعه در ایران را بررسی کردند

  موضوع توسعه بالاخص مسائل و عوامل توسعه‌نیافتگی در ایران همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‌های نظری در حوزه‌های…

 • وزارت اقتصاد‌ گزارش د‌اد‌، عمد‌ه بد‌هی د‌ولت به نظام بانکی مربوط به بانک‌های د‌ولتی است و اینکه بر مبنای قوانین مربوط…

 • میرشجاعیان د‌رباره افت 2 پله‌ای رتبه ایران د‌ر شاخص سهولت کسب و کار توضیح د‌اد‌

  گزارش اخیر بانک جهانی از سهولت کسب وکار د‌ر 190کشور حاکی از آن بود‌ که ایران با افت 4رتبه‌یی د‌ر جایگاه 124 جای گرفته…

 • یک پژوهش اقتصادی با واکاوی نقش نظام بانکی در تامین مالی و رشد اقتصادی مطرح کرد

  در اقتصاد ایران که نظام بانکی به عنوان یکه‌تاز تامین مالی شناخته می‌شود، نقص در فعالیت این بخش می‌تواند تولید و رشد…

 • معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی ۹هزار سرویس بین‌دستگاهی در کشور خبر داد و اظهار کرد: برای بهبود فضای کسب…

 • مزایده ۴۱ جایگاه سوخت دولتی متعلق به ۱۴ استان کشور امروز (سی‌ام آبان ماه) توسط سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود. به…

 • موسسه نیاوران آثار کاهش رشد اقتصادی چین را تحلیل کرد

  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی آثار کاهش رشد اقتصادی چین بر اقتصاد ایران و جهان را بررسی کرده…

بیشتر