شماره امروز: ۵۴۷

واکنش فرشاد مومنی به سند همکاری ایران و چین:

فرشاد مومنی گفت: از جنبه تجربه تاریخی می‌گوییم قراردادهایی که در صد ساله گذشته ایران با خارجی‌ها بسته کلاه‌های خیلی…

بیشتر