شماره امروز: ۵۴۷

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شاخص‌های اقتصادی مربوط به ایران را «به‌روز» کرد

در حالی که مرکز آمار ایران از ابتدای امسال اقدام به انتشار گزارش مربوط به نرخ رشد اقتصادی کشور نکرده است،

بیشتر