شماره امروز: ۵۴۷

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی:

| | |

وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در دو سال اخیر قدرت خرید طبقه کارگر ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در دو سال اخیر قدرت خرید طبقه کارگر ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی شهری در گفت‌وگو با ایلنا در مورد کاهش قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت بنزین گفت: اگر متوسط هزینه‌های مصرفی خانوارها در کل کشور را بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان و در کلان‌شهرها ۴ تا ۴.۵ میلیون در نظر بگیریم افزایش قیمت بنزین تقریبا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بر هزینه‌های مصرفی خانوارها به‌طور میانگین اضافه کرده است و این می‌تواند تقریباً حدود ۸ درصد از قدرت خرید مردم را کاهش دهد.

وحید شقاقی ادامه داد: البته دولت سعی کرد با سیاست‌های حمایتی بخشی از این کاهش را جبران کند و شاید تا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این کاهش را توانسته پوشش دهد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته بخشی از کاهش قدرت خرید مردم مربوط به افزایش قیمت بنزین است. سال گذشته بیش از ۲۷ درصد میانگین نرخ تورم بود و امسال نیز ۳۵ درصد تورم داریم یعنی در مجموع در دو سال گذشته ۶۰ درصد تورم به اقتصاد و مردم تحمیل شده است در حالی که افزایش حقوق طبقه کارگر در دو سال ۴۰ درصد بوده است.

 بنابراین ۲۰ درصد از قدرت خرید مردم کارگر کاسته شده است که اگر ۸ درصد بنزین را نیز بر آن اضافه کنیم، مجموعا در دو سال اخیر قدرت خرید طبقه کارگر ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است که البته این برای کارمندان که ۱۵ درصد افزایش حقوق داشتند، بیشتر است.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به نقش تحریم‌ها و ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی گفت: البته بخشی از این کاهش قدرت خرید مردم مربوط به تحریم‌ها نیز است به‌طوری که تحریم‌ها بیشترین فشار را بر دهک‌های کم‌درآمد جامعه وارد کرده است و به نظر می‌رسد که در سال‌های پیش‌رو فشارهای عمیقی بر دهک‌های کم‌درآمد خواهد آورد و راه‌حل آن اصلاح سه نظام مالیاتی، بانکی و یارانه پنهان است که باید اصلاحات ساختاری و اساسی در آنها صورت بگیرد.

وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: آمار نشان می‌دهد که دو دهک پردرآمد جامعه مالیات اندکی می‌پردازد در حالی که این تحریم‌ها بر ثروت آنها افزوده است.

ثروتمندانی که به دلیل وجود رانت و فساد بیشترین نفع را از تسهیلات بانکی می‌برند چون از تسهیلات ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند و همچنین یارانه پنهان نیز اینگونه است. بنابراین در شرایط تحریمی اگر این سه نظام کلیدی اقتصاد اصلاح نشود شاهد شکاف عمیق در جامعه خواهیم بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران