شماره امروز: ۵۴۷

| | |

این اینفوگرافیک نشانگر آن است که در سال ١٣٩٥ از هر 100 نفر جمعیت ساکن در ایران 11 نفر در شهر تهران زندگی می‌کردند.

این اینفوگرافیک نشانگر آن است که در سال ١٣٩٥ از هر 100 نفر جمعیت ساکن در ایران 11 نفر در شهر تهران زندگی می‌کردند.

اینفوگرافیک «شهرهای بیش از یک میلیون نفر سال 1395 در گذر زمان» با تاکید بر روند تغییرات جمعیتی شهرهای بیش از یک میلیون نفر سال ١٣٩٥ منتشر شد. در این اینفوگرافیک جمعیت شهرهای بیش از یک میلیون نفر سال 1395 بر اساس نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن به تصویر کشیده شده است. این اینفوگرافیک نشانگر آن است که در سال ١٣٩٥ از هر 100 نفر جمعیت ساکن در ایران 11 نفر در شهر تهران زندگی می‌کردند. همچنین بیش از یک چهارم جمعیت کشور در شهرهای پر جمعیت (بیش از یک میلیون نفر ساکن) بوده‌اند. در سال 1395 جمعیت شهر تهران به عنوان پرجمعیت‌ترین شهر ایران سه برابر شهر مشهد (دومین شهر پرجمعیت) و هشت برابر اهواز (هشتمین شهر پرجمعیت) بوده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران