شماره امروز: ۵۴۷

پس از ابلاغ بسته سیاستی جدید ارزی

| کدخبر: 127451 | |

ترتیبات جدید تامین ارز به منظور واردات پس از اخذ ثبت سفارش، ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی بانک مرکزی به روز رسانی و ابلاغ شد.

 ترتیبات جدید تامین ارز به منظور واردات پس از اخذ ثبت سفارش، ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی بانک مرکزی به روز رسانی و ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در اجرای مصوبه هیات وزیران بدینوسیله ترتیبات جدید درخصوص تامین ارز به منظور واردات را پس از اخذ ثبت سفارش، ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی اداره نظارت ارز بانک مرکزی و با تاکید بر رعایت مجموعه مقررات ارزی به شرح زیر به اطلاع می‌رساند:

1‌- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالاهای اولویت اول حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی این بانک امکان‌پذیر خواهد بود.

2‌‌‌‌- تامین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت می‌پذیرد.

3‌- علاوه بر منابع مورد اشاره در بندهای 1 و 2محل تامین ارز می‌تواند منابع ارزی حاصل از صادرات، موجودی حساب‌های ارزی مشتریان و خرید ارز از بانک باشد.

4‌-تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی بابت خرید‌های کالایی ‌- خدماتی یا صرفاً خدماتی به شرح ذیل با رعایت سایر ضوابط بالاخص مفاد بند «ب»  بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر خواهد بود:

 الف) درخصوص خرید‌های صرفاً خدماتی یا بخش خدماتی خریدهای کالایی – خدماتی مربوط به بخش غیر دولتی تا سقف 900000یورو یا معادل آن به سایر ارزها، تامین ارز از طریق بازار دوم، حساب ارزی واردکننده و ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات درصورت ارایه تاییدیه وزارتخانه ‌/ دستگاه ذی‌ربط امکان پذیر است.

 ب) درارتباط با بخش دولتی در صورت درخواست وزیر ذی‌ربط در تمامی موارد و صرف‌نظر از سقف 900.000 یورو مراتب بایستی بطور موردی از این بانک استعلام شود.

5‌- گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات به مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی و ویژه اقتصادی از محل ارز حاصل از صادرات، حساب ارزی واردکننده و بازار دوم ارز، پس از انجام ثبت‌سفارش و رعایت بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر است.

6‌‌‌‌- در ارتباط با حواله‌های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله‌ ارزی تعیین می‌گردد. ضمناً مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.

7‌- در مواردی که ارز مربوطه توسط این بانک تامین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر سه ماه از تاریخ تامین ارز می‌بایستی اسناد حمل به آن بانک ارایه شود. درصورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.

8‌- تامین ارز بابت گشایش اعتباراسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی به منظور خرید و فروش کالا و خدمت از هر کشور به کشوردیگر و ترانزیت کالا میسر نیست.

9‌- تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ 15‌/5‌/1397 که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می‌باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.

10‌- تخصیص ارز وفق بند15 از تصویبنامه شماره 4353‌/ت55300هـ مورخ 22‌/1‌/1397از تاریخ 16‌/5‌/1397 کان لم یکن تلقی می‌شود.

11‌-اخذ وثایق وفق مقررات ارزی، درخصوص کالاهای اولویت اول بایستی بر مبنای نرخ ارز اعلامی این بانک و در سایر موارد بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی ets.pbn.net صورت پذیرد.

12‌-در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز و صدورگواهی ثبت آماری در قالب دستورالعمل پیوست اقدام و هماهنگی لازم را با اداره نظارت ارز این بانک به عمل آورند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران