شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121091 | |

شکر در صدر تولید و فروش «قشرین»: شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با سرمایه ثبت شده 50هزار میلیون ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان فروردین امسال را منتشر کرد.

 شکر در صدر تولید و فروش «قشرین»: شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با سرمایه ثبت شده 50هزار میلیون ریال گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به پایان فروردین امسال را منتشر کرد. علاوه بر این شرکت در ماهی که گذشت هیچ تولید محصولی نداشت اما مبلغ فروش این شرکت در ماه گذشته 30 میلیارد و 973 میلیون ریال اعلام شده است. این در حالی است که قشرین در فروردین ماه یک هزار و 178 تن شکر و 31 تن ملاس به فروش رساند. در سوی دیگر این شرکت اعلام کرده است از ابتدای سال مالی (پایان شهریور 96) تا پایان فروردین ماه 97 بیش از 67 هزار و 969 تن انواع محصول تولید کرده که شکر با تولید بیش از 32 هزار تن در صدر تولیدات آن قرار گرفته است. همچنین مبلغ فروش این شرکت در 7 ماهه سال مالی منتهی به پایان شهریور 97، 896 میلیارد و 182 میلیون ریال اعلام شده است.

 نگاهی به صورت‌های مالی 6 ماهه «ثامان»: شرکت سامان گستر اصفهان در دوره 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 مبلغ 30 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت سامان گستر اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 221 هزار و 941 میلیون ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 6میلیارد و 715 میلیون ریال زیان خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 30 ریال زیان به ازای هر سهم محقق کرد. همچنین، این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 50 ریال سود شناسایی کرده بود. «ثامان» در پایان سال مالی گذشته به ازای هر سهم 162 ریال سود محقق کرد. با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به زیان خالص دوره در نهایت مبلغ 179 میلیارد و 702 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش سود انباشته «حفاری»: شرکت حفاری شمال اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 2 هزار و 605 میلیارد و 405 میلیون ریال منتشر کرد. افزون بر این شرکت با انتشار عملکرد 9 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 487 میلیارد و 880 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 187ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. در سوی دیگر این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 283 ریال سود شناسایی کرده بود. همچنین این شرکت در پایان دوره سال مالی قبل به ازای هر سهم 314 ریال سود محقق کرد. با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ یک هزار و 784 میلیارد و 481 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش یافت.

 «مرقام» زیان را به سود رساند: شرکت ایران ارقام اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 500 هزار میلیون ریال منتشر کرد. علاوه بر این، شرکت با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 15 میلیارد و 20 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 30 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 26ریال زیان شناسایی کرده بود. «مرقام» در پایان سال مالی گذشته به ازای هر سهم 213 ریال زیان محقق کرد. با افزوده شدن زیان انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ 117میلیارد و 82 میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد. بر این اساس «مرقام» در پایان این گزارش تاکید کرده است، سود انباشته ابتدای دوره مربوط به ابطال و صدور مجدد یک صورت‌حساب در سال1394 است.

 افزایش سود 6 ماهه «خفنارو»: شرکت مهندسی صنعتی روان فن‌آور اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 100 هزار میلیون ریال منتشر کرد. همچنین شرکت با انتشار عملکرد 6 ماهه خود اعلام کرد در دوره یاد شده مبلغ 5 میلیارد و 398 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 54 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد. این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ 22 ریال سود شناسایی کرده بود. «خفناور» در پایان سال مالی گذشته به ازای هر سهم 95 ریال سود محقق کرد. افزون بر این، با افزوده شدن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت مبلغ 21 میلیارد و 337 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 افزایش عملکرد یکساله چرخشگر: شرکت چرخشگر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌یی 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 952 میلیارد و 95 میلیون ریال منتشر کرد. افزون بر این، شرکت با انتشار عملکرد یکساله مالی 96 خود اعلام کرد در دوره 12 ماهه یادشده مبلغ 32 میلیارد و 426 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 34 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 79 درصد افزایش داشت. همچنین، «خچرخش» در دوره 12ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 19ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص به سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ 81 میلیارد و 26 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب‌های این شرکت منظور شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران