شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119961 | |

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ایران در 11ماهه سال ۱۳۹۶ مجموع درآمد مالیاتی معادل ۹۲هزار میلیارد تومان بوده که ۸۵درصد میزان مصوب را محقق کرده است.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ایران در 11ماهه سال ۱۳۹۶ مجموع درآمد مالیاتی معادل ۹۲هزار میلیارد تومان بوده که ۸۵درصد میزان مصوب را محقق کرده است. در میان بخش‌های مختلف بخش واردات نسبت به میزان مصوب خود تحقق ۱۰۶ درصدی داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ایران در زمینه عملکرد بودجه کشور برای 11ماهه سال ۱۳۹۶، برای سال گذشته ۱۰۷هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که ۹۲هزار میلیارد تومان معادل ۸۵درصد آن محقق شده گفتنی است که درآمد مالیاتی 11ماهه ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۷.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین برای 11ماهه سال ۱۳۹۶ دریافت ۵۲ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم پیش‌بینی شده بود که ۴۰هزار میلیارد آن معادل ۷۶درصد محقق شده است.

گفتنی است، درآمد مالیاتی بخش مالیات‌های مستقیم در 11ماهه سال گذشته نیز معادل ۴۲هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب درآمد سال ۱۳۹۶ نسبت به سال گذشته ۴درصد کاهش یافته است. در بخش مالیات غیرمستقیم نیز درآمد مالیاتی 11ماهه سال جاری ۵۱هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب برای 11ماه (۵۴ هزار میلیارد تومان)، ۹۴درصد آن محقق شده است. همچنین در 11ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از بخش ارزش افزوده حاصل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۲۰درصد افزایش یافته است.

البته مالیات مصوب 11ماهه برای بخش ارزش افزوده معادل ۲۵هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب ۸۸درصد آن محقق شده است.

گفتنی است، در 11ماهه سال گذشته مالیات بر واردات نیز معادل ۱۷هزار میلیارد تومان دریافت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳درصد رشد داشته است. درآمد پیش‌بینی شده برای این بخش در 11ماهه سال ۱۳۹۶، ۱۶هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب تحقق درآمد مالیاتی در این بخش معادل ۱۰۶درصد بوده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران