شماره امروز: ۵۴۷

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره یک طرح برقی :

موضوع تولید، ‌توزیع و مصرف برق در کشور از مواردی است که هر ساله وزارت نیرو با آن درگیر است.

بیشتر