شماره امروز: ۵۴۷

علل، سناریوها و پیامدهای همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق

در حالی که کردها از سال 1920 تا 2003 بیش از همه شاهد تضاد، مبارزه و تقابل با دولت عراق بودند، از سال 2003 به بعد شاهد…

بیشتر