شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پس از اجرای سیاست سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن در آبان‌ماه، مسائل مختلفی از جمله اعتراضاتی نسبت به کیفیت سوخت شکل گرفته و این مساله موجب افزایش نارضایتی‌ها میان مردم شده است.

ناصر رییسی‌فرد

رییس کانون جایگاه داران

پس از اجرای سیاست سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن در آبان‌ماه، مسائل مختلفی از جمله اعتراضاتی نسبت به کیفیت سوخت شکل گرفته و این مساله موجب افزایش نارضایتی‌ها میان مردم شده است. کیفیت و استانداردهای سوخت، توسط پژوهشگاه صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفته و از سوی شرکت پخش و پالایش در اختیار جایگاهداران قرار می‌گیرد. پژوهشگاه صنعت نفت نیز استاندارد و کیفیت بنزین عرضه شده را تایید می‌کند. گرچه شخصا معیاری برای سنجش کیفیت بنزین در اختیار ندارم اما براساس تجربه فعالیت در این حوزه معتقدم که کیفیت بنزین عرضه شده چندان مطلوب نیست. در واقع بنزینی که در اختیار ما برای عرضه قرار می‌گیرد، میزان تبخیرش بالاست و گاز موجود در بنزین بیش از اندازه به نظر می‌رسد. البته کیفیت بنزین سال‌هاست که مطلوب نیست اما آنچه که در حال حاضر وجود دارد، این است که سوخت عرضه شده از کیفیت خوبی برخوردار نیست. در این فصل میزان تبخیر بنزین نباید به این میزان باشد که این مساله می‌تواند نشان‌دهنده تغییراتی در کیفیت بنزین باشد.

بعضا شنیده می‌شود که در مخازن هوا تزریق می‌شود و این موضوع موجب شده که پس از سوختگیری، بنزین کمتری از آنچه زده شده در باک جمع شود و سعی دارند چنین مساله‌ای را به عملکرد جایگاه‌داران نسبت دهند. در حالی که اصلا چنین نیست و چنین نگاهی کاملا غیراصولی است. در واقع آنچه که هنگام باز کردن باک از آن بیرون می‌زند هوا نیست بلکه گاز موجود در بنزین است و همین افزایش گاز بنزین موجب شده که تصور شود در مخازن هوا تزریق می‌شود.

پس از اجرای سیاست سهمیه‌بندی بنزین، اعتراضات مردمی نسبت به کیفیت سوخت به مراتب افزایش یافته و عمدتا در تمام جایگاه‌ها با اعتراضات مختلف مردم مواجه هستیم. همانطور که گفتم این اعتراضات را قبول داریم زیرا براساس تجربه ما نیز کیفیت بنزین کاهش پیدا کرده اما جایگاه‌داران در این مساله مقصر نبوده و تنها مسوولیت عرضه بنزین تحویلی از شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی را برعهده دارند.

همین مساله موجب افزایش صف‌های بنزین و افزایش مدت زمان سوختگیری در جایگاه‌ها شده است، زیرا برخی افراد هنگام سوختگیری، بنزین مشخصی می‌زنند اما احساس می‌کنند همان میزان به کمتر از قبل رسیده و این موجب اعتراض آنها به جایگاه‌داران می‌شود. معتقدم سیاست سهمیه‌بندی سوخت روشی نادرست و منسوخ شده است و بازگشت دوباره به این سیاست اشتباهی بود که نباید صورت می‌گرفت، حالا هم تبعات و حواشی آن بیش از هر چیز متوجه جایگاهداران است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران