شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ایسنا| صادرات LPG ایران به چین در نوامبر ادامه یافت اما تحت تاثیر تحریم‌های امریکا و فعالیت‌های تعمیراتی در مقایسه با حدود ۱۲ محموله در ژوئن کاهش داشت.

ایسنا| صادرات LPG ایران به چین در نوامبر ادامه یافت اما تحت تاثیر تحریم‌های امریکا و فعالیت‌های تعمیراتی در مقایسه با حدود ۱۲ محموله در ژوئن کاهش داشت.

معامله‌گران برآورد کردند که محموله‌های LPG ایران به مقصد چین در نوامبر بین 7 تا ۱۰ محموله بوده است. برخی از معامله‌گران نیز به پلاتس گفتند: شمار این محموله‌ها کمتر و شش تا هفت محموله بوده است در حالی که یک منبع آگاه دیگر گفت: شمار آنها از ۹ محموله فراتر نرفته است.منابع آگاه برآورد کردند که ایران برای صادرات در اکتبر ۱۰ محموله بارگیری کرده است. محموله‌های LPG ایران معمولا ۴۴ هزار تن بوده و ترکیبی از پروپان و بوتان هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران