شماره امروز: ۵۴۷

رییس دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه چمران نقش منفی نفت در سیلاب اخیر را رد کرد

| | |

گروه انرژی| به دنبال اینکه روزهای اخیر مطالبی پیرامون آنچه وزارت نفت در قبال آزادسازی آب در هورالعظیم انجام داده مطرح بود،

گروه انرژی| به دنبال اینکه روزهای اخیر مطالبی پیرامون آنچه وزارت نفت در قبال آزادسازی آب در هورالعظیم انجام داده مطرح بود، مهدی قمشی رییس دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز پس از بازدید گروهی به ارایه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و عنوان کرد که است وزارت نفت هیچ نقش منفی در این جریان نداشته است.

رییس دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اگر بنا بود نفت، جلوی پیش‌روی آب در شهرهای سوسنگرد، حمیدیه و بستان را بگیرد با مشکل مواجه می‌شدیم و این شهرها به زیر آب می‌رفتند، این در حالی است وزارت نفت هیچ نقش منفی در این جریان نداشته است. در پایان بازدید پنج ساعته اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از هورالعظیم، مهدی قمشی، رییس دانشکده مهندسی علوم آب این دانشگاه نتیجه بررسی اعضا از شرایط موجود در هور را اعلام کرد.

قمشی گفت: نخستین مشکل این است که بیش از ۱۰ سال پیش و در دولت پیشین، تاسیسات نفتی در هورالعظیم شکل گرفته است و همین موضوع موجب شده که هورالعظیم از شکل طبیعی خود خارج شود. در آن زمان، این بخش از تالاب خشک بوده است و تاسیسات نفتی، در زمین‌های خشک شروع به فعالیت کردند و خود را با شرایط هورالعظیم خشک تطابق دادند. وی افزود: سندی را مشاهده کردیم که نشان می‌دهد در همان زمان، موافقت‌نامه‌ای میان سازمان آب و برق خوزستان، اداره‌کل حفاظت محیط زیست و شرکت نفت مبادله شده مبنی بر اینکه هورالعظیم به پنج مخزن تقسیم شده و ارتفاع آب در این مخازن در نامه قید شده است، براساس آن نامه، در مخازن «یک» و «دو» حداکثر ارتفاع آب ۵ متر و در مخازن «سه»، «چهار» و «پنج»، حداکثر ارتفاع، ۳.۵ متر از سطح دریا قید شده است و بنابراین شرکت‌های نفتی نیز تاسیسات خود را با این ارتفاع تنظیم کرده‌اند.

قمشی درباره تبادل آب بین مخازن، تصریح کرد: دیوار حائل بین مخازن هورالعظیم به گونه‌ای طراحی شده که تبادل آب بین مخازن به ترتیب انجام می‌شود. به این صورت که پس از آنکه آب در مخزن اول به ارتفاع مشخص رسید، به مخزن دوم سرریز می‌شود و پس از ارتفاع گرفتن در مخزن دوم، به مخزن سوم و در نهایت چهارم و پنجم، روانه می‌شود و مخازن به ترتیب پر می‌شوند. مساله‌ای که وجود دارد این است که ظرفیت تبادلی این مخازن با سال آبی نرمال مطابقت دارد و مطابق آورد نرمال کرخه است و این در حالی است که امسال در شرایط سیلابی قرار داریم.وی ادامه داد: برای نمونه تبادل جریان آب بین مخازن «دو» و «سه»، در محدوده جاده شط‌علی (جاده منتهی به مرز ایران و عراق) به شکل عادی در حال انجام است، اما این تبادل کفایت شدت آب ایجاد شده در شرایط سیلاب را ندارد، به همین دلیل آب در مخزن شماره ۲ ارتفاع گرفته، در حالی که مخزن سوم ارتفاع کمتری دارد و بیش از یک متر اختلاف ارتفاع وجود دارد. قمشی گفت: براساس اظهارنظر دوستان در شرکت نفت، مشکلی که وجود دارد این است که انتقال آب از رودخانه نیسان به هورالعظیم به دلیل انجام کارهای اقتصادی مانند پرورش ماهی و کشاورزی در مصب رودخانه، دچار مشکل است و این موضوع محل تغذیه نیسان به هور را دچار مشکل کرده است. مشکل دیگر اینکه هورالعظیم در بخش کشور عراق اکنون پر شده و باوجود اینکه در روزهای گذشته جهت جریان به سمت عراق بوده، اکنون جهت جریان آب عکس شده و این موضوع مشکل مضاعفی را ایجاد کرده است. البته برای جلوگیری از بازگشت آب، دریچه‌ها در این قسمت مسدود شده است.وی افزود: اکنون سطح آب در مخازن«یک» و «دو» حدود ۴.۵ متر است و هنوز نیم متر ظرفیت دارند. با در نظر گرفتن اینکه هر مخزن نیم متر ظرفیت دارد اکنون حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت خالی در بخش ایرانی هورالعظیم وجود دارد.  قمشی گفت: اگر بنا بود آب در مخازن سوم، چهارم و پنجم جاری نمی‌شد و نفت، جلوی پیش‌روی آب را گرفته بود، بی‌شک در شهرهای سوسنگرد، حمیدیه و بستان با مشکل روبرو می‌شدیم و این شهرها به زیر آب می‌رفتند، این در حالی است که آب در همه مخازن در حال جاری شدن است و می‌توان گفت وزارت نفت هیچ نقش منفی در این جریان نداشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران