شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 127864 | |

ابتدا از حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور و برگزارکنندگان این نشست تشکر می‌کنم.

رضا اردکانیان |وزیر نیرو|

ابتدا از حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور و برگزارکنندگان این نشست تشکر می‌کنم. هدفی که ما در وزارت نیرو در خصوص مسائل زیست‌محیطی و مدیریت منابع دنبال می‌کنیم با پیوند اندیشه گفتار و کردار و نظام اندیشه‌ای حاکم بر کشور ممکن است.

موضوعی که آب و انرژی بسیار به هم پیوند خورده‌اند و هرگونه پایدارسازی در این دو موضوع به هم مرتبط هستند. ما باید مساله آب را واحد ببینیم و از تکه کردن و سپردن هر تکه به یک دستگاه خودداری و اجتناب کنیم. این مساله البته به معنای ادغام دستگاه‌های اجرایی نیست. بعد از چند دهه عادت مردم ما به رویکردهای قبلی باید گفت اکنون با تغییر چندین مدیر رویکردها نیز تغییر کرده است.

اینگونه همایش‌ها بخشی از اندیشه ورزی در کشور است و ایران نیازمند گفتار برای تولید اندیشه برای سازگاری با کم‌آبی است.

ما به‌شدت نیازمند در دستور قراردادن آمایش آب محور در کشور هستیم. سازگاری با کم‌آبی اگرچه بر این موضوع تاکید می‌کند (استفاده از آب در صنعت در مناطق خشک و نیمه‌خشک و کشت محصولات پر آب بر در این مناطق)، اما سامان دادن چنین مسائلی نیازمند توسعه آمایش آب محور کشور است.. برخی تصور می‌کنند منابع آبی را باید توسعه داد و به فراوانی آب دست پیدا کرد. محدودیت آب را باید به خردورزی متفاوت برای توسعه تبدیل کرد. خردورزی متفاوت همان سازگاری با کم‌آبی است. نظام تعرفه سازی آب دو هدف مهم را باید محقق سازد: اول ارزش ذاتی آب آشکار شود. دوم تعرفه سازی باید به عدالت اجتماعی منجر شود.تعرفه‌ها به خصوص درزمینه کشاورزی اصلاً و ابداً با نظام فعلی قیمت‌گذاری فعالیت‌های کشاورزی سازگار نیست. ازجمله نمونه اقدامات برای اصلاح این امر اصلاح یارانه‌های بخش کشاورزی است. در بخش شرب و بهداشت هم ما باید از این مدل پیروی کنیم. مساله تنها اقتصاد آب نیست. ما باید به یاد داشته باشیم در بسیاری از حوزه‌های آبریز کشور آبی برای مصرف وجود ندارد. باید تلاش کرد مصرف آب کاهش پیدا کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران