شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 124256 | |

مجموع بارندگی‌های استانی اردیبهشت‌ماه امسال به نسبت سال گذشته 1105.1میلیمتر افزایش یافت. براساس آمار منتشر شده توسط دفتر مطالعات پایه شرکت منابع آب ایران،

مجموع بارندگی‌های استانی اردیبهشت‌ماه امسال به نسبت سال گذشته 1105.1میلیمتر افزایش یافت. براساس آمار منتشر شده توسط دفتر مطالعات پایه شرکت منابع آب ایران، مجموع بارندگی‌ها در اردیبهشت‌ماه امسال 1961.5 و در اردیبهشت‌ماه سال گذشته 856.4 میلیمتر در کل کشور بوده است. با توجه به مجموع متوسط بارش درازمدت استان‌ها در اردیبهشت‌ماه گذشته که عدد 865.1 میلیمتر را نشان می‌دهد، مجموع بارندگی استانی اردیبهشت امسال بیش از دوبرابر سال گذشته و میانگین درازمدت اردیبهشت‌ماه بوده است.  آمار و ارقام بارندگی اردیبهشت‌ماه به تفکیک استانی نیز جالب توجه است. استان‌های کرمانشاه با 132.2میلیمتر، لرستان با 114.8میلیمتر و همدان با 107.6میلیمتر افزایش بارندگی بیشترین اختلاف بارش را به نسبت سال گذشته داشته‌اند و استان‌های مازندران با 15.6میلیمتر، قزوین با 5.6میلیمتر و کرمان با 0.1میلیمتر کاهش بارندگی، بارش کمتری به نسبت سال گذشته را تجربه کردند.  بارندگی‌ها در تهران 10.1میلیمتر به نسبت اردیبهشت پارسال افزایش یافته است و به نسبت متوسط درازمدت، افزایش 35.1میلیمتری را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه بارندگی‌های تهران در اردیبهشت سال گذشته نیز 25 میلیمتر بالاتر از متوسط درازمدت این استان بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که بارندگی‌های اردیبهشت‌ماه‌ تهران روند صعودی داشته و به‌عبارتی تهران در این ماه پرآب‌تر شده است. همچنین این نتیجه‌‌گیری را می‌توان برای استان‌های اصفهان، البرز، قزوین، قم، مرکزی و یزد صادق دانست.  بارندگی در استان گیلان در اردیبهشت‌ماه امسال 11.1میلیمتر به نسبت متوسط درازمدت کاهش یافته و با توجه به اینکه در سال گذشته نیز 19.6میلیمترکمتر از متوسط درازمدت کاهش بارندگی را شاهد بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که اردیبهشت‌ماه این استان به نسبت گذشته کم‌آب‌تر شده است. استان‌های مازندران، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز سرنوشتی مشابه گیلان داشته‌اند. آمار و ارقام بارندگی سایر استان‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری، سال گذشته و متوسط درازمدت نشان‌دهنده ناپایداری بارش‌هاست و نمی‌توان درباره وضعیت بارندگی استان‌ها اظهارنظر کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران