شماره امروز: ۵۴۷

مصرف گاز جهان در سال 2040 حدود هزار و 445 میلیارد متر مکعب رشد می‌کند

به رغم آنکه پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد بیش از 47 درصدی تقاضای گاز طبیعی در جهان تا سال 2040 میلادی هستند،

بیشتر