شماره امروز: ۵۴۷

معاون وزیر نفت از تدوین برنامه پساتحریم صنعت پتروشیمی خبر داد

«شرکت‌های خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران، پالس‌های مثبتی ارسال کردند.» این را معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی…

بیشتر