شماره امروز: ۵۴۷

سندیکای صنعت برق مخالف تهاتر بدهی نیروگاه‌داران و وزارت نیرو از محل منابع صادراتی برق است

این روزها موضوع مطالبه پیمانکاران صنعت برق از وزارت نیرو وارد پیچیدگی‌هایی شده است که باز کردن گره‌های آن به شیوه‌ای…

بیشتر