شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» گزارش می‌دهد: واکسن کرونا و بازگشت امید به بازار نفت

برخی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های امریکا در این ایالت است. در همین حال و با توجه به روالی که هفته گذشته شاهد آن بودیم…

بیشتر