شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شهردار تهران گفت: برای تامین بودجه یک سانت تراکم نفروختیم و یک گام خلاف برنداشتم چرا که شهر در درون خود دُر و جواهر دارد و می‌توان یک بازی برد-برد را

شهردار تهران گفت: برای تامین بودجه یک سانت تراکم نفروختیم و یک گام خلاف برنداشتم چرا که شهر در درون خود دُر و جواهر دارد و می‌توان یک بازی برد-برد را طراحی کرد و این مساله را می‌توان به کل کشور تعمیم دهیم و ما روی دریایی از امکانات خوابیدیم. علیرضا زاکانی، شهردار تهران دیروز طی سخنانی در یکی از دانشگاه‌ها اضافه‌ کرد: در ابتدای کار شهرداری را از تنش مالی خارج کردیم و خروجی 6 ماه آخر سال گذشته این شد که 99 درصد بودجه نقد و غیر نقد خودمان را محقق کردیم و امسال 30 تا 40 درصد فراتر از بودجه تعیین شده را مد نظر داریم، البته برای تامین بودجه یک سانت تراکم نفروختیم و یک گام خلاف برنداشتم چرا که شهر در درون خود در و جواهر دارد و می‌توان یک بازی برد برد را طراحی کرد و این مساله را می‌توان به کل کشور تعمیم دهیم و ما روی دریایی از امکانات خوابیدیم. به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه 1200 حساب را به یک خزانه واحد تبدیل و منابع خود را مدیریت کردیم، یادآور شد: امروز تمام کلان پروژه‌های تهران پس از چندین سال فعال شده و از مردادماه تا 12 بهمن هر شنبه یک طرح در مقیاس شهر افتتاح می‌کنیم که یا شروع می‌شود یا خاتمه پیدا می‌کند و از12 بهمن تا پایان سال هر روز افتتاح داریم؛ چند روز پیش نیز یک قرارداد عمرانی 40 هزار میلیارد تومانی بستیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران