شماره امروز: ۵۴۷

مسیر تهران- مشهد با ۸۴۴ پرواز پرترددترین مسیر پروازی داخلی شد

| | |

بررسی آمار پروازهای داخلی در مردادماه سال جاری نشان می‌دهد که اعزام پذیرش مسافر از فرودگاه‌های کشور افزایش ۳۷ درصدی داشته است و مسیر تهران- مشهد پرترددترین مسیر پروازی داخلی است.

بررسی آمار پروازهای داخلی در مردادماه سال جاری نشان می‌دهد که اعزام پذیرش مسافر از فرودگاه‌های کشور افزایش ۳۷ درصدی داشته است و مسیر تهران- مشهد پرترددترین مسیر پروازی داخلی است.  به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در مردادماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- تهران با تعداد ۸۴۴ پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در مردادماه سال جاری در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش انجام شده است. بالاترین نشست و برخاست با افزایش ۳۰.۷۹ درصدی متعلق به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد تهران و پس از آن مشهد با ۱۹.۶۰، شیراز با ۷.۵۵، اهواز ۵.۰۲ و کیش ۴.۵۸ درصد است. در این زمینه کمترین نشست و برخاست متعلق به فرودگاه‌های بهرگان، جیرفت و خوی با ۰.۰۶ درصد و سبزوار با ۰.۰۷ درصد بوده است.

بر اساس گزارش شرکت فرودگاه‌ها، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در اعزام و پذیرش مسافر ۳۷ درصد و در ارسال و پذیرش بار ۴۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس آمار پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در اعزام و پذیرش مسافر ۳۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳۲ درصد افزایش وجود داشته است. طبق گزارش منتشر شده پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی (کیش، قشم، چابهار، ماکو) در مردادماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۳ درصد کاهش، اعزام و پذیرش مسافر۳۶ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۳۳ درصد افزایش داشته است. در دومین ماه تابستان سال جاری حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان انجام شده است. بر اساس گزارش منتشر شده در مردادماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان انجام پذیرفته است. در این ماه مسیر مشهد به مهرآباد با تعداد ۸۴۴ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی و بیشترین مسافر نیز در این مسیر گزارش شده است. طبق آمار منتشر شده، پروازهای داخلی ۹۱ درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را به خود اختصاص داده‌اند که حدود ۹۰ درصد اعزام و پذیرش مسافر و ۸۰ درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می‌شود. طبق آمار در پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در پنج‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست ۹ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۳۴ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳۹ درصد افزایش وجود داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران