شماره امروز: ۵۴۷

| | |

داوود گودرزی، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: پرونده افرادی که مجوز پالادیوم را صادر کرده‌اند یا اینکه ناظر آن بوده و از آن جلوگیری نکرده‌اند

داوود گودرزی، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: پرونده افرادی که مجوز پالادیوم را صادر کرده‌اند یا اینکه ناظر آن بوده و از آن جلوگیری نکرده‌اند به هیات تخلفات فرستاده شده است تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

به گزارش ایلنا، گودرزی گفت: رای ماده صد که سال‌ها صادر شده بود در این دوره اجرا شد و تونل زیر زمین مسدود و پلی که بین دو مجموعه زده شده بود تخریب شد.

وی افزود: در گام دوم پرونده متخلفین وقت که این مجوزها را داده بودند و جلوی چشم آنها این تخلفات انجام شده به هیات تخلفات فرستاده شده است تا با آنها برخورد شود و مصمم به این هستیم که حق و حقوق شهر و مردم رعایت شود و کسی به حریم شهری مردم تعرض نکند.

رییس بازرسی شهرداری تهران در خصوص مافیای دست فروشی در منطقه یک گفت: در مکان‌های مختلف شهر، معضل دستفروش‌ها را داریم که برخی جایی را دارند که در آنجا دستفروشی می‌کنند اما آنجا را به عنوان ملک خودشان به حساب می‌آورند. در واقع پس از گذشت سال‌ها و گذر زمان این حق را برای خودشان قائل شده‌اند که آنجا را بفروشند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران