شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، تعداد پروانه‌های مسکونی صادره در تهران طی پاییز ۱۴۰۰ بیش از هزار فقره بوده که قرار است 9400 واحد مسکونی از آنها احداث شود.

بر اساس گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، تعداد پروانه‌های مسکونی صادره در تهران طی پاییز ۱۴۰۰ بیش از هزار فقره بوده که قرار است 9400 واحد مسکونی از آنها احداث شود.مرکز آمار ایران گزارش وضعیت پروانه‌های ساختمانی شهر تهران و سایر شهرها را طی پاییز ۱۴۰۰ منتشر کرد که بر اساس آن تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری تهران کاهش ۲۵.۴ درصدی نسبت به تابستان سال گذشته و کاهش ۲۵.۲ درصدی نسبت به پاییز ۱۳۹۹ داشته است.در پاییز سال گذشته ۱۲۰۰ پروانه ساختمانی از سوی شهرداری تهران صادر شده که دو فقره آن برای افزایش بنا بود و از ۱۱۹۸ فقره پروانه دیگر، ۱۱۷۳ فقره را بخش خصوصی و ۲۵ پروانه را نیز بخش دولتی دریافت کرده است. سهم تعاونی‌ها از این پروانه‌ها صفر بوده است.۱۰۳۳ فقره از ۱۲۰۰ پروانه ساخت در تهران طی پاییز ۱۴۰۰ دارای کاربری مسکونی بوده است.مرکز آمار ایران مساحت زیربنای پروانه‌های دریافتی (با احتساب تعداد طبقات) یک میلیون و ۸۷۱ هزار متر و بر اساس متراژ زمین ۴۳۱ هزار متر مربع اعلام کرده است؛ ۹۴۶۱ واحد مسکونی نیز از این پروانه‌ها احداث خواهد شد.تعداد ۵۶ فقره از پروانه‌های ساختمانی برای ساختمان‌های ۴ طبقه و کمتر بوده و ۹۷۷ فقره از پروانه‌ها معادل ۹۴.۶ درصد برای ساختمان‌های ۵ طبقه و بالاتر صادر شده است.این در حالی است که از مجموع ۱۰۳۳ پروانه مسکونی شهر تهران در پاییز ۱۴۰۰، تنها ۱۳۹ پروانه ساخت برای ساختمان اسکلت فلزی صادر شده و مابقی معادل ۸۹۲ فقره نیز درخواست پروانه احداث ساختمان بتنی بوده است.بیشترین تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تهران طی پاییز ۱۴۰۰ متعلق به منطقه ۴ پایتخت با ۱۴۲ فقره و کمترین تعداد نیز به منطقه ۱۹ با تنها یک فقره بوده است.بیشترین مساحت زیربنای ساخت نسبت به متراژ زمین (تراکم ساختمانی) به منطقه یک تهران با ۲۰۵ هزار و ۷۸۶ متر مربع و کمترین مساحت زیربنا نیز به منطقه ۱۹ با ۵۲۳ متر اختصاص دارد.مرکز آمار ایران تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های سایر شهرهای کشور غیر از پایتخت را طی پاییز ۱۴۰۰ معادل ۲۸ هزار و ۷۰۸ فقره اعلام کرده که نسبت به تابستان ۱۴۰۰ حدود ۱۰.۷ درصد و نسبت به پاییز ۱۳۹۹ نزدیک به ۳۰.۶ درصد کاهش داشته است.۲۲ هزار و ۲۳۵ پروانه از این ۲۸ هزار و ۷۰۸ پروانه صادر شده در پاییز ۱۴۰۰ مربوط به ساختمان‌های با کاربری مسکونی بوده است.سطح زیربنای این پروانه‌های صادر شده ۱۵ میلیون و ۸۴۷ هزار متر مربع و از نظر متراژ ۹ میلیون و ۷۰۵ هزار متر برآورد شده است. همچنین ۸۲ هزار و ۷۰۳ واحد مسکونی از این تعداد پروانه احداث خواهد شد.از ۲۲ هزار و ۲۳۵ پروانه مسکونی صادره در شهرهای مختلف طی پاییز ۱۴۰۰ تعداد ۵ هزار و ۱۷ پروانه معادل ۲۲.۵ درصد مربوط به ساختمان‌های ۵ طبقه و بیشتر و مابقی نسبت به ساختمان‌های ۴ طبقه و کمتر بوده است.همچنین ۶۶.۸ درصد متقاضیان ساخت مسکن در شهرهای غیر از پایتخت، اسکلت بتنی و ۱۳.۴ درصد اسکلت فلزی را مبنای ساخت و ساز قرار داده‌اند. تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در سال پاییز ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۲ هزار و ۷۰۳ واحد بوده که نسبت به تابستان ۱۴۰۰ کاهش ۱۱.۶ درصدی و نسبت به پاییز ۱۳۹۹ نیز کاهش ۲۷.۳ درصدی داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران