شماره امروز: ۵۴۷

تهران- مشهد همچنان پرترافیک‌ترین مسیر هوایی کشور

| | |

بر اساس آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران پروازهای عبوری از آسمان کشور طی اردیبهشت ماه ۹۷ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران پروازهای عبوری از آسمان کشور طی اردیبهشت ماه ۹۷ درصد افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، مطابق آمار رسمی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طی اردیبهشت‌ ماه امسال 19 هزار و 890 پرواز عبوری از آسمان ایران استفاده کرده‌اند که در مقایسه با 10 هزار و 84 پرواز ماه مشابه سال گذشته 97 درصد رشد را نشان می‌دهد. در ماه گذشت هواپیمایی چابهار و ساها به ترتیب با 57 و 45 درصد بیشترین تاخیرات پروازی را به نام خود ثبت کردند. ایرتور، معراج و کاسپین نیز به ترتیب 42 درصد، 41 و 36 درصد پروازهای خود را در اردیبهشت ماه 1400 با تاخیر انجام داده‌اند. در بین ایرلاین‌های داخلی هواپیمایی آسمان 1695 پرواز انجام داده که 579 پرواز تاخیر‌دار بوده . این شرکت در ماه گذشته 54 هزار و 329 دقیقه تاخیر پروازی داشته است. بر اساس اعلام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در اردیبهشت ماه سال 1401 مسیر تهران- مشهد با تعداد 893 پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در اردیبهشت ماه سال جاری در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش و اصفهان انجام شده است.

    افزایش اعزام و پذیرش مسافر

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها دراردیبهشت ماه 1401نسبت به ماه مشابه سال گذشته درنشست و برخاست10 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 73 درصد و ارسال و پذیرش بار 89 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین بر اساس آمار پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت در مدت اعلام شده نسبت به ماه مشابه سال قبل در نشست و برخاست 5 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 64 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 76 درصد افزایش وجود داشته است.

طبق گزارش منتشر شده پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی (کیش، قشم، چابهار، ماکو) در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 17 درصد، اعزام و پذیرش مسافر58 درصد و ارسال و پذیرش بار و پست 60 درصد افزایش وجود داشته است. طبق آمار، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در اردیبهشت‌ماه 1401نسبت به ماه گذشته درنشست و برخاست یک درصد، دراعزام و پذیرش مسافر5 درصد افزایش و در ارسال و پذیرش بار و پست 9درصد کاهش وجود داشته است. پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت در اردیبهشت 1401 نسبت به فروردین ماه در نشست و برخاست یک درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 5 درصد افزایش و در ارسال و پذیرش بار و پست 11 درصد کاهش وجود داشته است. بر اساس گزارش شرکت فرودگاه‌ها؛ پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل در نشست و برخاست 30 درصد، اعزام و پذیرش مسافر32 درصد و ارسال و پذیرش بار و پست42 درصد افزایش وجود داشته است. در دومین ماه بهار حدود 80 درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز و یزد انجام پذیرفته است.

   تهران- مشهد پرترددترین مسیر پروازی

حدود 80 درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز و یزد انجام پذیرفته است. در این ماه مسیر مهرآباد- مشهد با تعداد 893 پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی و بیشترین مسافر نیز در این مسیر گزارش شده است. طبق آمار منتشر شده، پروازهای داخلی 94 درصد از کل نشست و برخاست پروازهای مسافری را به خود اختصاص داده‌اند که حدود 94 درصد اعزام و پذیرش مسافر و 85 درصد ارسال و پذیرش بار و پست را شامل می‌شود. طبق آمار در پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در دوماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست یک درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 51 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 56 درصد افزایش وجود داشته است. پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی در دوماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 8 درصد، اعزام و پذیرش مسافر44 درصد و ارسال و پذیرش بار و پست 48 درصد افزایش داشته است.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران