شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سهم دولت از منابع حاصل از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به سمت حوزه‌های زیرساختی و تولیدی حرکت کند زیرا پول نقد حتما تورم زا خواهد بود و پایه پولی را افزایش می‌دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی محلی برای رانت ایجاد کرده بود

سعید باستانی

سهم دولت از منابع حاصل از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به سمت حوزه‌های زیرساختی و تولیدی حرکت کند زیرا پول نقد حتما تورم زا خواهد بود و پایه پولی را افزایش می‌دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی محلی برای رانت ایجاد کرده بود و کماکان هم در صورت ادامه به وجود می‌آورد، بنابراین استمرار این مسیر تبعات نگران‌کننده‌ای به دنبال داشت که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده می‌شد. براساس تحلیل‌های اقتصادی مردم از ۵۰ درصد تخصیص ارز ۴۲۰۰ بهره می‌بردند، اما از ۵۰ درصد دیگر آن بی‌نصیب باقی می‌ماندند. با این وجود مساله مهم این است که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاقی که اکنون روی داده، این است که سهم مردم از ارز ۴۲۰۰ تومانی مشابه گذشته به صورت یارانه پرداخت می‌شود، ولی باقیمانده آن‌که دست یک عده خاص بود، تحت اختیار دولت قرار گرفته است. بنابراین از اینجا به بعد هنرحکمرانی را نشان می‌دهد که باید مشاهده کرد با این پول چگونه برای مردم کار می‌کند زیرا صرفا فقط کالاهای اساسی گران نمی‌شود، قیمت مابقی کالاها هم تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد.  سهم به دست آمده دولت از این جراحی اقتصادی باید به سمت حوزه‌های زیرساختی و تولیدی حرکت کند زیرا پول نقد حتما تورم زا خواهد بود و پایه پولی را افزایش می‌دهد. در صورتی‌که این مساله مدیریت شود، مشکلات تا حدودی کمتر خواهد شد ولی بحث اصلی در این است چنانچه کل کشور را به عنوان یک پیکره در نظر بگیریم و بر فرض دارای ۲۰ حوزه جراحی اقتصادی باشیم، اکنون یکی از آنها در دست اقدام قرار گرفته که آن هم مرتبط با مردم است. به این معنا؛ بین آن همه بخش برای جراحی اقتصادی یکی انتخاب شده است. سایر جوانب این جراحی اقتصادی برفرض حوزه صندوق‌های بازنشستگی یا بانک‌ها بسیار مهم است. همانطور که اشاره شد این جراحی بالاخره باید روزی انجام می‌گرفت، اما درصورتی‌که این قسمت‌ها مورد توجه قرار نگیرد، بخش اجرایی امروز در مدت دو سال تورم را خواهد خورد که در این صورت مجدد تبدیل به همان غده سرطانی که پیش از این بود، خواهد شد و اتفاق خاصی نمی‌افتد. کارت الکترونیکی قطعا بهتر از یارانه نقدی است زیرا در این صورت پایه پولی افزایش می‌یابد، علاوه براین در صورتی‌که بحث سلامت جسمی جامعه مورد توجه باشد، کارت الکترونیکی در این قضیه کمک‌کننده‌تر خواهد بود زیرا عده‌ای توان خرید بسیاری از مواد غذایی را ندارند و اگر پول توزیع شود باز هم به سمت آن نخواهند رفت و برای پر کردن چاله‌های زندگی هزینه می‌شود و تورم به دنبال می‌آورد.  تمام این موارد مشروط براین است که جراحی اقتصادی از دولت شروع شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران