شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمد اله داد رییس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اهدای لوح سپاس ازمحمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی جهت حفظ وصیانت ازمنابع انرژی کشورتقدیر وتشکربه عمل آورد.

محمد اله داد رییس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اهدای لوح سپاس ازمحمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی جهت حفظ وصیانت ازمنابع انرژی کشورتقدیر وتشکربه عمل آورد.  به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی درلوح ارسالی چنین آمده است : 

بدینوسیله تلاش وهمکاری صمیمانه جنابعالی بامجموعه وزارت نیرو درامرمدیریت مصرف بهینه انرژی برق درتابستان1400را ارج نهاده،به پاسداشت خدمات ارزنده وتلاش های صمیمانه  جنابعالی وهمکاران درحفظ وصیانت ازمنابع انرژی کشوروامید به استمرارمساعدت ها این لوح تقدیرتقدیم حضورتان 

می گردد. امیداست باایمان به اراده خداوندمتعال ودرجهت کسب رضایت حضرت دوست وحفظ منافع عموم موفق باشید ودورانی سرشارازکامیابی رادرتمامی عرصه های زندگی برایتان آرزومندیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران