شماره امروز: ۵۴۷

تصویر بازار زمین، آپارتمان و اجاره در کشور طی بهار 1400 چگونه بود؟

| | |

تازه‌ترین آمارها حاکی از اختلاف شدید قیمت زمین و مسکن در شمال و جنوب پایتخت طی بهار سال جاری دارد،

گروه راه و شهرسازی|

تازه‌ترین آمارها حاکی از اختلاف شدید قیمت زمین و مسکن در شمال و جنوب پایتخت طی بهار سال جاری دارد، به گونه‌ای که قیمت یک متر مسکن در شمال تهران حدود 190 میلیون تومان (حدود 32 برابر) بیشتر از کمترین قیمت در جنوب پایتخت است. قیمت زمین نیز دارای چنین اختلافی است. به گزارش «تعادل» به نقل از مرکز آمار ایران، تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران طی بهار 1400 بین حداقل 5 میلیون تومان در منطقه 20 و حداکثر 168 میلیون تومان در منطقه 2 بوده است که نمایانگر اختلافی معادل 163 میلیون تومان از جنوب تا شمال پایتخت است.همچنین بر اساس این گزارش رسمی، تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی بین حداقل 4 میلیون و 200 هزار تومان در منطقه 20 و حداکثر 193 میلیون و 279 هزار تومان در منطقه 2 بوده است که اختلافی در حدود 189 میلیون تومان را نشان می‌دهد.

    تصویر کشوری زمین، مسکن و اجاره

گزارش مرکز آمار همچنین حاکی است، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 11 میلیون و 694 هزار تومان با میانگین مساحت ٢٩١ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ٢٥,٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٤.٧ درصد افزایش داشته است.متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در کل کشور نیز طی بهار سال جاری 11 میلیون و 503 هزار تومان با میانگین مساحت 115 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 12.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 100.2 درصد افزایش داشته است.

در همین حال، متوسط مبلغ اجاره‎ ماهانه به‌علاوه‎ 3 درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور 28 هزار و 192 تومان با میانگین مساحت ١٠٤ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٤ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ٢٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٣.٧ درصد افزایش داشته است.

    جزییات تحولات بازار مسکن تهران در بهار 1400

گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در شهر تهران 45 میلیون و 961 هزار تومان با میانگین مساحت 445 متر مربع بوده است که نسبت به زمستان سال قبل 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 80.2 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 17.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 34.5 درصد کاهش داشته است.در میان مناطق 22گانه پایتخت، بیشترین متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در حدود 99 میلیون و 157 هزار تومان با میانگین مساحت 309 مترمربع در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 9 میلیون و 783 هزار تومان با میانگین مساحت 743 مترمربع در منطقه 20 بوده است.این گزارش همچنین نشان می‌دهد، تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران طی بهار 1400 بین حداقل 5 میلیون تومان در منطقه 20 و حداکثر 168 میلیون تومان در منطقه 2 بوده است که نمایانگر اختلافی معادل 163 میلیون تومان از جنوب تا شمال پایتخت است.همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در مناطق 22گانه تهران، منطقه 5 با 9.5 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 8 با 1.8 درصد، دارای کمترین سهم هستند.

    تورم فصلی بهار؛ 16 درصد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در تهران طی بهار سال جاری 32 میلیون و 562 هزار و 900 تومان با میانگین مساحت 98 متر مربع و متوسط عمر بنای 12 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 1.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 73 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 16 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 48.8 درصد کاهش داشته است.در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 76 میلیون و 601 هزار تومان با میانگین مساحت 169 مترمربع و متوسط عمر بنای 11 سال در منطقه یک و کمترین آن در حدود 13 میلیون و 458 هزار تومان با میانگین 68 متر مربع و متوسط عمر بنای 12 سال در منطقه 18 بوده است.این گزارش همچنین حاکی است، تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی بین حداقل 4 میلیون و 200 هزار تومان در منطقه 20 و حداکثر 193 میلیون و 279 هزار تومان در منطقه 2 بوده است که اختلافی در حدود 189 میلیون تومان را نشان می‌دهد.همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22 تهران، منطقه 5 با 13.9 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 19 با 1.3 درصد دارای کمترین سهم هستند.

     تورم 23درصدی اجاربها در بهار 

به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 83 هزار و 463 تومان با میانگین مساحت 82 مترمربع و متوسط عمر بنای 15 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 23 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 49.8 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی در تهران طی بهار 1400 نسبت به فصل قبل 56.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 125.8 درصد افزایش داشته است. در میان مناطق 22گانه پایتخت، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، 148 هزار و 340 تومان با میانگین مساحت 126 مترمربع و متوسط عمر بنای 14 سال در منطقه یک و کمترین آن 40 هزار و 980 تومان با میانگین مساحت 68 متر مربع و متوسط عمر بنای 15 سال در منطقه 19 بوده است.بر اساس این گزارش، تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 5 هزار تومان در منطقه 18 و حداکثر 675 هزار و 131 تومان در منطقه 3 بوده است.همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22گانه تهران، منطقه 5 با 15.7 درصد، دارای بیشترین سهم و منطقه 16 با 1.3 درصد دارای کمترین سهم هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران