شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: در حال حاضر بعضی از شهرستان‌های استان فاقد ایستگاه هواشناسی هستند

مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: در حال حاضر بعضی از شهرستان‌های استان فاقد ایستگاه هواشناسی هستند و هیچ داده و اطلاعات هواشناسی از آن شهرستان در دسترس نیست که در نوع خود چالش محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا، ایران دارای سه دسته ایستگاه هواشناسی شامل ایستگاه‌های خشکی، ساحلی و دریایی و سطوح بالای جو است. ایستگاه‌های باران‌سنجی و دیتا لاگر، ایستگاه‌های کلیماتولوژی (اقلیم شناسی)، ایستگاه‌های سینوپتیک تکمیلی، ایستگاه‌های خودکار، ایستگاه‌های سینوپتیک اصلی، ایستگاه‌های فرودگاهی، ایستگاه‌های تحقیقات کشاورزی، ایستگاه‌های سینوپتیک منطقه کوهستانی زیرمجموعه ایستگاه‌های خشکی، ایستگاه‌های سینوپتیک ساحلی، بویه‌های خودکار دریایی زیر مجموعه ایستگاه‌های ساحلی و دریایی و ایستگاه‌های جو بالا، ایستگاه‌های سنجش از راه دور (رادار)، سنجش مبتنی بر امواج الکترومغناطیس)، سودار (سنجش مبتنی بر صوت) و لیدار (سنجش مبتنی بر نور)، هواپیماهای هواشناسی و ماهواره‌ای هواشناسی زیرمجموعه ایستگاه‌های سطوح بالایی جو هستند. مجتبی جلالی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: در حال حاضر اداره کل هواشناسی استان تهران ۱۲ ایستگاه سینوپتیک، دو ایستگاه اقلیم شناسی (سنتی) و شش ایستگاه باران‌سنجی (سنتی) دارد. داده‌ها و اطلاعات هواشناسی پنج ایستگاه هواشناسی سینوپتیک به‌صورت بین‌المللی پخش می‌شود و ایستگاه هواشناسی آلودگی‌سنجی فیروزکوه در ارتفاع تقریبی ۳۵۰۰ متری به عنوان ایستگاه پایش بین‌المللی منطقه‌ای تابش زمینه جو محسوب می‌شود. وی افزود: این ایستگاه‌ها در حال حاضر پوشش نسبتا مناسبی از استان تهران ایجاد می‌کنند اما اصلا کافی نیست و پوشش مطلوب زمانی محقق می‌شود که در هر شهرستان حداقل یک ایستگاه هواشناسی وجود داشته باشد این در حالی است که در حال حاضر بعضی از شهرستان‌های استان فاقد ایستگاه هواشناسی هستند و هیچ داده و اطلاعات هواشناسی از آن شهرستان در دسترس نیست و این در نوع خود چالش محسوب می‌شود. مدیرکل هواشناسی استان تهران تاکید کرد: به دلیل توپوگرافی پیچیده و موقعیت کوهستانی منطقه و اقلیم متنوع در بعضی شهرستان‌های استان تهران نیاز به تعداد بیشتری ایستگاه وجود دارد. وی با اشاره به برنامه ارتقای خدمات هواشناسی استان تهران گفت: توسعه و ارتقای شبکه ایستگاه‌های هواشناسی یکی از برنامه‌های توسعه‌ای است. در برنامه ارتقای شبکه ایستگاه‌های هواشناسی در نظر است که ایستگاه‌های سنتی به خودکار ارتقا یابند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران