شماره امروز: ۵۴۷

| | |

حامد سلیمی، مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از صدور ۲ هزار و ۴۹۱ مورد پروانه ساختمانی طی ۵ ماهه نخست امسال خبرداد و اعلام کرد:

حامد سلیمی، مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از صدور ۲ هزار و ۴۹۱ مورد پروانه ساختمانی طی ۵ ماهه نخست امسال خبرداد و اعلام کرد: منطقه ۱۵ بیشترین صدور پروانه به تفکیک مناطق ۲۲گانه و منطقه ۲۱، در مقایسه با تعداد پارسل‌های هر منطقه بیشترین درصد صدور پروانه را در این مدت داشته است.

به گزارش ایسنا، سلیمی با مقایسه آمار صدور پروانه ۵ ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته گفت: از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه امسال، ۲ هزار و ۴۹۱ مورد پروانه ساختمانی صادر شده که این آمار در مدت مشابه سال قبل، ۳ هزار و ۴۶ مورد بوده است. به این ترتیب، محاسبات «تعادل» نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در شهر تهران طی 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی 18.22 درصد رشد کرده و به عبارتی دچار افت قابل توجهی شده است. 

وی ادامه داد: از لحاظ مساحت ساخت ‌و ساز نیز در ۵ ماه اول امسال، مجوز ساخت برای حدود ۴ میلیون مترمربع صادر شده؛ این در حالی است که این عدد در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع بوده است. بنابراین شاهد کاهش حدود ۸ درصدی ساخت‌ وساز از لحاظ مساحت نیز هستیم. سلیمی تشریح کرد: از تعداد پروانه‌های صادره در ۵ ماه نخست امسال، ۲ هزار و ۳۰۳ مورد در پهنه R (مسکونی)، ۱۳۷ مورد در پهنه M (مختلط تجاری، اداری و مسکونی) و ۴۹ مورد در پهنه S (کار و فعالیت) قرار دارند.

وی افزود: از مجموع پروانه‌های صادر شده در سال گذشته نیز ۲ هزار و ۷۸۹ مورد در پهنه مسکونی، ۱۹۱ مورد در پهنه مختلط و ۶۶ مورد در پهنه کار و فعالیت بوده است. مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با بیان اینکه شهر تهران دارای ۸۸۶ هزار و ۶۰۰ پارسل است، گفت: از میزان کل پارسل‌های موجود در شهر تهران، ۴.۳۶ درصد در منطقه یک، ۵.۹۹ درصد در منطقه دو، ۳.۴۶ درصد در منطقه سه، ۹.۱۳درصد در منطقه چهار، ۵.۳۸ درصد در منطقه پنج، ۳.۱۴ درصد در منطقه شش، ۴.۳۸ درصد در منطقه هفت، ۴.۸۹ درصد در منطقه هشت، ۲.۱۴ درصد در منطقه نه، ۴.۷۱ درصد در منطقه ۱۰، ۳.۸۴ درصد در منطقه یازده، ۵.۱۱ درصد در منطقه دوازده، ۳.۰۴ درصد در منطقه سیزده، ۵.۹۰ درصد در منطقه چهارده، ۸.۸۳ درصد در منطقه پانزده، ۴.۴۲ درصد در منطقه شانزده، ۳.۹۲ درصد در منطقه هفده، ۵.۴۵ درصد در منطقه هجده، ۳.۵۰ درصد در منطقه نوزده، ۴.۹۶ درصد در منطقه بیست، ۱.۹۳درصد در منطقه بیست و یک و ۱.۵۳ درصد از پارسل‌های شهر تهران در منطقه بیست و دو قرار دارد.

سلیمی با اشاره به فراوانی درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل‌های کل هر منطقه در سال۱۴۰۰ اظهار داشت: در ۵ ماه نخست امسال، منطقه ۲۱ با صدور پروانه برای ۰.۵۵ درصد املاک منطقه، بیشترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل‌های کل منطقه را دارد و سپس منطقه ۲۲ با ۰.۴۴ درصد و منطقه ۱۵ با ۰.۳۶ درصد به ترتیب در ردیف دوم و سوم قرار دارند. همچنین منطقه ۱۸ با ۰.۱۴ درصد، کمترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل‌های کل منطقه را داشته است. وی ادامه داد: همچنین در سال ۹۹، بیشترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل‌های کل هر منطقه مربوط به منطقه ۲۲ با ۰.۹۶ درصد، سپس منطقه ۲۱ با ۰۷۱ درصد و منطقه ۱۵ با ۰.۴۶ درصد بوده است که در همین سال، منطقه ۱۰ با ۰.۲۰ درصد کمترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل‌های کل منطقه را به خود اختصاص داده است. 

وی در خصوص فراوانی مساحت ساخت ‌و ساز در مناطق ۲۲گانه نیز گفت: در ۵ ماه نخست امسال مناطق۲۲، ۴ و ۲ مجوز بیشترین مساحت ساخت ‌وساز را داشته و مناطق ۹، ۱۹ و ۱۰ مجوز کمترین مساحت ساخت‌ وساز را گرفته‌اند، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مناطق ۵، ۴ و ۱ بیشترین و مناطق ۱۶، ۱۰ و ۱۷ کمترین مجوز ساخت‌ و ساز را دریافت کرده‌اند.  وی در خصوص پروانه‌های صادره به تفکیک مناطق ۲۲گانه گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری برای منطقه یک (۱۱۱ فقره)، منطقه دو (۱۷۹ فقره)، منطقه سه (۱۰ فقره)، منطقه چهار (۲۲۷ فقره)، منطقه پنج (۸۸ فقره)، منطقه شش (۶۲ فقره)، منطقه هفت (۱۱۲ فقره)، منطقه هشت (۱۵۴ فقره)، منطقه نه (۶۰ فقره)، منطقه ده (۹۵ فقره)، منطقه یازده (۷۸ فقره)، منطقه دوازده (۷۴ فقره)، منطقه سیزده (۷۹ فقره)، منطقه چهارده (۱۶۰ فقره)، منطقه پانزده (۲۸۱ فقره)، منطقه شانزده (۱۱۶ فقره)، منطقه هفده (۵ فقره)، منطقه هجده (۶۸ فقره)، منطقه نوزده (۶۵ فقره)، منطقه بیست (۱۰۲ فقره)، منطقه بیست‌ویک (۹۵ فقره) و منطقه بیست‌ودو (۶۰ فقره) پروانه صادر شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، سلیمی تأکید کرد: آمار ارایه شده با توجه به تنوع و تعداد املاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق ۲۲گانه بوده و ملاک برتری و ارزشیابی مناطق ۲۲گانه در صدور پروانه نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران