شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شهرداری تهران تا هفته نخست شهریور امسال در مجموع ۱۰ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان درآمدهای نقد و غیر نقد کسب کرده است

شهرداری تهران تا هفته نخست شهریور امسال در مجموع ۱۰ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان درآمدهای نقد و غیر نقد کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه پارسال نزدیک به ۲ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درباره میزان تحقق بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران تا هفته نخست شهریور امسال توضیح داد: از اول امسال تا چهارم شهریور ۱۴۰۰، در مجموع ۱۰ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان درآمد کسب شد. وی با بیان اینکه میزان درآمدهای نقد و غیرنقد در مقایسه با مدت مشابه پارسال چیزی در حدود ۲۹۵ میلیارد تومان افزایش داشته است، گفت: از اول فروردین تا اوایل شهریور امسال ۹ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان درآمد نقد و ۸۸۹ میلیارد تومان هم درآمد غیرنقد کسب شده است. وی تاکید کرد: در مدت مشابه سال گذشته در مجموع 8 هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان درآمد کسب شد که از این میزان، 7 هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان در بخش نقد و ۵۳۳ میلیارد تومان در بخش غیرنقد به دست آمد. اولویت نخست مدیریت شهری در بخش درآمد، کسب درآمدهای پایدار بوده و تلاش شد تا در این مدت کفه درآمدهای پایدار سنگین‌تر از درآمدهای ناپایدار باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران