شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نتایج بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ١۴٠٠ به عدد ۱۰۷۶.۵ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۹۰۲.۰)، حدود ۱۹.۴ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار  

نتایج بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل بهار ١۴٠٠ به عدد ۱۰۷۶.۵ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (۹۰۲.۰)، حدود ۱۹.۴ درصد افزایش داشته است.

 طبق گزارش مرکز آمار ایران، همچنین تورم نقطه به نقطه بهار ١۴٠٠ معادل ١٠٠.٧ درصد بوده است که در مقایسه با فصل قبل (٩٧.٢ درصد) 3.5 واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل است. در بین تمامی گروه‌های اجرایی، گروه سنگ با ١۴٣.٧ درصد، بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی خدمات با ۴۲.۴ درصد بوده است.

طبق این گزارش تورم سالانه بهار سال ١۴٠٠، معادل ۹۳.۵ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۷۶.۴ درصد) ١٧.١ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم سالانه، درصد تغییر متوسط شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت به همین اطلاع در سال قبل است. در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه اجرایی آهن آلات، میلگرد، پروفیل، درب و پنجره و نرده با ۱۳۴.۲ درصد افزایش و کمترین تورم با ٣٩.٢ درصد افزایش، متعلق به گروه خدمات بوده است.

همچنین آمارها بیانگر این است که تورم فصلی بهار سال ١۴٠٠، معادل 19.4 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶.۱ درصد) ١٣.٣ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم فصلی، درصد تغییر شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به شاخص قیمت در فصل قبل است. در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی خدمات با ٢٧.٧ درصد افزایش و کمترین تورم فصلی نیز مربوط به گروه اجرایی ایزوگام و قیرگونی آسفالت با ١.١ درصد افزایش بوده است.

توضیحات نظام مهندسی درباره حقوق نجومی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در واکنش به خبری درباره پرداخت حقوق نجومی در نظام مهندسی استان تهران توضیحاتی ارسال کرد.

به گزارش فارس، در توضیحات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران آمده است: 

1 -سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین مقررات حاکم بر موسسات غیرانتفاعی می‌باشد، در نتیجه از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد قید شده در خبر درج شده خارج است.

2 -فرد یادشده بر خلاف عنوان اشاره شده در خبر آن خبرگزاری، مسوول دفتر نبوده بلکه با مدرک کارشناسی ارشد سرپرست حوزه ریاست و با حفظ سمت بدون دریافت هیچ حق‌الزحمه اضافی، سرپرست دفتر نمایندگی شهریار سازمان می‌باشند.

3- ایشان صرفا در یک ماه خاص به دلیل ماموریت‌های محوله سازمان با انباشت 144 ساعت اضافه کار مواجه گشتند و این امر در ماه‌های دیگر وجود نداشته است و تأکید نمودن تنها بر یک ماه خاص بدون بررسی سوابق امر خارج از اخلاق حرفه‌ای و خبری است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران