شماره امروز: ۵۴۷

رییس شورای شهر پنجم در هفته‌های آخر فعالیت این شورا نگران چیست؟

| | |

همزمان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در 28 خرداد سال جاری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور نیز برگزار می‌شود.

گروه راه و شهرسازی|

همزمان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در 28 خرداد سال جاری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور نیز برگزار می‌شود. محسن هاشمی، رییس شورای شهر از آنجا که برای ریاست‌جمهوری کاندیدا شده بود، برای انتخابات در شورای شهر ششم نامزد نشده بود. شورایی که پس از برگزاری انتخابات، از اوایل شهریورماه سال جاری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. اگر چه آینده سیاسی و شغلی هاشمی، پس از پایان فعالیت شواری پنجم معلوم نیست، اما او همچنان برای شهر و مدیریت شهری نگران است و دغدغه دارد. این دغدغه از میان سخنان او هویدا است.

به گفته او، انتظار مردم آن است که مسیر طی شده در شفافیت، مبارزه با فساد و صیانت از شهر ادامه یابد.

هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارزیابی عملکرد شورای شهر پنجم گفت: اگر بخواهیم منصفانه و براساس اختیارات و وظایف پیش بینی شده در قانون برای شورای شهر تهران، ارزیابی کنیم، باید بگوییم که عملکرد شورای پنجم در حد اختیارات و وظایفش قابل قبول بوده است، البته این به معنای نبودن اشکال و نقص در کار شورا نیست، اما اگر بخواهیم به صورت مقایسه‌ای عملکرد شورای پنجم را در مقایسه با دوره‌های قبل شورا ارزیابی کنیم، هم در حیطه نظارت و هم در حیطه سیاستگذاری شورای پنجم موثرتر عمل کرده است. 

وی با اشاره به ویژگی‌های مثبت و منفی این دوره شورای شهر با بیان اینکه به عنوان ویژگی مثبت شورا می‌توانم به سیاستگذاری ونظارت موثر اشاره کنم، افزود: کاهش روند شهرفروشی و قانون فروشی و همچنین کاهش تخریب باغات یکی از سیاستهای شورا بود. چابک سازی بدنه وکاهش نیروی انسانی فربه شده شهرداری نیز یکی دیگر از سیاستهای شورا محسوب می‌شد، اما این فقط در حد مصوبه متوقف نشد، با پیگیری ونظارت مستمر شورا این مصوبه اجرایی شد و عملا تراکم فروشی وشهرفروشی مازاد برطرح تفصیلی به‌شدت در تهران کاهش یافت و به کمتر از ده درصد گذشته رسید، مصوبه برج باغ‌ها لغو شد. نیروهای شهرداری تهران نیز برای نخستین بار در تاریخ بلدیه تهران در صدساله اخیر در یک دوره چهارساله به‌جای افزایش، حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. 

     نقطه ضعف شورای شهر پنجم

وی ادامه داد: در مورد نقطه ضعف شورای پنجم هم عدم ثبات مدیریتی در شهرداری را می‌توانم به عنوان یکی از نقاط ضعف این دوره نام ببرم، سه بار تغییر شهردار و بخشی از مدیران ارشد و میانی شهرداری موجب کاهش انسجام و هماهنگی وکارآمدی شهرداری در این دوره شد، البته به دلیل حضور حناچی در معاونت‌های عمرانی و شهرسازی قبل از مسوولیت شهرداری، بخشی از این آسیب کاهش یافت. 

     اثرگذاری عمده شورای شهر؟

هاشمی با تاکید بر اینکه شخصا تصور می‌کردم که شورای شهر، اختیارات وتاثیرگذاری بیشتری بر مدیریت شهری دارد، افزود: اما تجربه این دوره نشان داد که عمده تاثیرگذاری شورای شهر، در انتخاب شهردار است و بدلیل اینکه شورا به عنوان یک پارلمان محلی، از اختیارات نظارتی مانند مجلس به عنوان پارلمان ملی برخوردار نیست، نمی‌تواند مانند نظارت مجلس برعملکرد دولت، نسبت به عملکرد شهرداری اثر گذار باشد، شورا نقش قانونی در انتصابات شهرداری مانند رای اعتماد مجلس به وزرا را نمی‌تواند ایفا کند یا حتی ابزاری نظیر دیوان محاسبات برای کنترل تخصیص و عملکرد بودجه مصوب را در اختیار ندارد، بنابراین به نظرم شورا در این دوره از حداکثر ابزار نظارتی خود استفاده کرد.

به گفته وی، حدود یکهزار تذکر به شهرداری و جلسات هم اندیشی مستمر با شهردار در حدود هشتاد جلسه که در دوره‌های قبل بی سابقه بوده است، تلاش شورا را برای نظارت موثر نشان می‌دهد.  او با تاکید بر اینکه شفاف سازی در آرای اعضای شورای شهر که مجلس هم تاکنون عملی نکرده است و حذف جلسات غیرعلنی شورا یک اقدام مثبت بود، گفت: عدم تغییر در طرح تفصیلی شهر تهران و تعریف پهنه حمل ونقل در جهت سوق دادن بارگذاری و ساخت وساز در اطراف مسیرهای اصلی سیستم حمل ونقل عمومی هم یک اقدام منفی به نظرم بوده است. 

وی در مورد نمره‌ای که به عملکرد شورای شهر پنجم می‌دهد، گفت: قبلا هم نمره ۱۵ را به عملکرد شورا داده‌ام و فکر می‌کنم شورا اگرچه در بخش سلبی یعنی شفافیت، مبارزه با رانت وفساد در مدیریت شهری، صیانت از باغات ومحیط زیست، توقف شهرفروشی و قانون فروشی و تکثر فرهنگی در مدیریت شهری موفق بود و همچنین حدود ۳۰۰ لایحه و طرح را مصوب کرد که فرصت پرداختن به جزییات آن در این مصاحبه نیست، اما در بخش ایجابی بدلیل شرایط ومشکلات کشور و شهرداری نتوانستیم همه مطالبات و انتظارات بحق مردم را برآورده کنیم.

     شورای شهر محل کار سیاسی نیست

هاشمی در مورد فعالیت و اولویت‌های شورای ششم نیز با بیان اینکه طبیعتا انتظار مردم آن است که مسیر رفته شده در شفافیت، مبارزه با فساد وصیانت از شهر ادامه یابد، گفت: اهداف برزمین مانده شده مانند تجهیز و نوسازی سیستم حمل ونقل عمومی باید محقق شود، شورای شهر محل کار سیاسی نیست و نباید مشکلات مردم بازیچه اهداف سیاسی و تخریب رقیب قرار گیرد، اولویت مردم تهران حل مساله آلودگی هوا و کارآمدی سیستم حمل و نقل عمومی است. 

وی درباره دستور کار شورای ششم نیز با بیان اینکه مطالبات مردم ورهبری روشن است، ادامه داد: صیانت از حریم تهران، باغات، خط آسمان و انسان محور کردن شهر باید تداوم یابد، ما نباید به قیمت ایجاد مشکلات بزرگ برای آینده شهر، پروژه‌های نمایشی وتبلیغاتی را دنبال کنیم؛ بلکه باید مصلحت شهر و آسایش شهروندان مد نظر قرار گیرد. 

     اثر مجلس و دولت همسو

بر مدیریت شهری؟ 

وی با اشاره به همسویی مجلس، دولت و شورای شهر با تاکید بر اینکه در شورای پنجم با وجود آنکه مجلس دهم و دولت دوازدهم همسو با شورا بودند، اما اتفاق ویژه‌ای در حمایت از مدیریت شهری رخ نداد، افزود: بخشی ناشی از مشکلات ویژه کشور در این دوره تحریم وکرونا بود وبخشی هم بدلیل ضعف پیگیری شهرداری و ناهماهنگی و عدم انسجام دولت که امیداورم این حمایت در دوره آینده برای شورای ششم اتفاق بیفتد و دولت و مجلس به وظایف قانونی خود در برابر معضلات تهران عمل کنند.

رییس شورای شهر پنجم اظهار کرد: تهران اهمیت ویژه‌ای برای ایران دارد و بجای دنبال کردن طرح بی پشتوانه جابه‌جایی پایتخت باید مشکلات تهران و ۱۲ میلیون شهروند آن را حل کرد.

    آرزوی هاشمی برای تهران 

وی در پایان برای تهران آرزو کرد که تهران به شهری برای زندگی تبدیل شود و افزود: شعار و برنامه‌ای در دوره گذشته بوده است وتصور می‌کنم این چشم‌انداز باید برای شورای ششم نیز باقی بماند، مطابق نظرسنجی‌ها، آلودگی هوا وترافیک دو معضل اصلی از نگاه ۹۳ درصد مردم تهران است و این معضلات زندگی را در تهران سخت کرده است، ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و ایمن سازی تهران وبافت‌های فرسوده دربرابر سوانح از دیگر معضلات اصلی تهران است که اگر همت واراده جدی برای حل آن وجود داشته باشد، تهرانی‌ها به رویای‌شان خواهند رسید، تبدیل تهران به شهری مدرن و کارآمد با اقداماتی نظیر سامانه پسماند، پایدار کردن درآمدهای مدیریت شهری، توسعه متعادل، متوازن و پایدار از نشانه‌های یک شهر مدرن است.

     حناچی: به دانشگاه می‌روم

اگرچه آینده سیاسی و شغلی هاشمی پس از پایان شورای پنجم مشخص نیست یا دستکم او در این رابطه اظهارنظری نکرده، اما پیروز حناچی، شهردار تهران گفته که برای تدریس به دانشگاه باز خواهد گشت.

به گزارش فارس، حناچی دیروز در حاشیه مراسم افتتاح پروژه‌های جدید در منطقه 20 پایتخت در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه پس از پایان فعالیت‌تان در شهرداری طی ماه‌های آینده چه فعالیتی را آغاز خواهید کرد؟ گفت: من استاد دانشگاه هستم و به صورت مامور به شهرداری آمدم و پس از فعالیتم به کار قبلی باز می‌گردم.

     بهره‌برداری از 120 طرح شهری در ری 

بر اساس این گزارش، دیروز 120 طرح عمرانی، خدمات شهری، ترافیکی، اجتماعی و مشارکت‌های مردمی روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه با حضور شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهری در منطقه ۲۰ تهران - شهرری به بهره‌برداری رسید.

شهردار منطقه ۲۰ تهران - شهرری در تشریح این طرح‌ها گفت: در راستای ارتقای سرانه‌های فرهنگی، ورزشی، خدماتی، عمرانی و ترافیکی، ۱۲۰ طرح شاخص و کوچک مقیاس شهری از قبیل احداث بوستان و فضای سبز، فضاهای ورزشی، تعریض معابر و اقدامات ترافیکی، پیاده رو سازی، احداث پل‌های عابر پیاده، زیباسازی شهری، طرح‌های مشارکتی با اعتبار هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران