شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ارایه تسهیلات 300 میلیونی ساخت مسکن به عنوان رکن پشتیبانی از تولید واحد مسکونی برای اقشار فاقد سرپناه در گرو اجرای وظیفه قانونی بانک مرکزی به منظور تعیین سهمیه هر بانک در فروردین‌ماه و ایجاد سامانه گزارش‌دهی برخط قراردارد.

اعطای وام 300 میلیون تومانی ساخت به مستاجران

ارایه تسهیلات 300 میلیونی ساخت مسکن به عنوان رکن پشتیبانی از تولید واحد مسکونی برای اقشار فاقد سرپناه در گرو اجرای وظیفه قانونی بانک مرکزی به منظور تعیین سهمیه هر بانک در فروردین‌ماه و ایجاد سامانه گزارش‌دهی برخط قراردارد. یکی از مهم‌ترین موانع تولید اساسی‌ترین کالای مورد نیاز مردم یعنی مسکن در سال‌های گذشته بی‌توجهی نظام بانکی نسبت به تامین مالی حوزه ساخت مسکن تلقی می‌شود. در همین رابطه، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بیان این نکته که استفاده از منابع داخلی بانکی تنها راه موجود به منظور تامین سرمایه تولید انبوه مسکن است، گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر بانک‌ها توجهی به حوزه مسکن که یک پیشران اقتصادی است، ندارند و از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن صرف نظر می‌کنند.» با توجه به اینکه بی‌توجهی نظام بانکی به پرداخت سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی بر تولید و عرضه این کالای اساسی تاثیر منفی گذشته و به دنبال آن زمینه افزایش قیمت نجومی مسکن را به دنبال داشت، لذا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی را به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی معادل مبلغ 360 هزار میلیارد تومان مکلف نمودند. بر مبنای قانون بودجه سال 1400، نظام بانکی کشور مکلف است، نسبت به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل 20 درصد از تسهیلات نظام بانکی را در قالب وام ساخت به متقاضیان واجد شرایط که وزارت راه و شهرسازی اقدام کند. مبلغ مذکور باید در حوزه احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر و 800 هزار واحد مسکونی در سایر شهرهای کشور هزینه شود. به گزارش فارس، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در همین رابطه با اشاره جزییات تبصره 18 قانون بودجه 1400، گفت: « در سال 1400 هر متقاضی واجد شرایط مورد تایید وزارت راه و شهرسازی می‌توان از تسهیلات 300 میلیون تومانی با دوره بازگشت 20 سال استفاده کند.» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ساخت مسکن یک پیشران اقتصادی است که 186 حرفه به آن مرتبط است، گفت: «نظام بانکی در سال‌های اخیر سهم بخش مسکن را پرداخت نکرده است، اما در مجلس یازدهم با توجه به اهمیت تامین سرپناه در معیشت مردم نسبت به احیای این سهم اقدام کرد و 360 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی را به ساخت 1.2 میلیون واحد مسکونی هدایت کرد.»

بررسی تبصره 18 قانون بودجه 1400 خبر از توجه نمایندگان مردم به چند نکته اساسی در این قانون و توجه به تجربیات گذشته خبر می‌دهد. مساله اول در این باب توجه نمایندگان مردم نسبت به ضمانت اجرایی این قانون است، زیرا در گذشته نیز تجربه وضع قوانین شورای پول اعتبار به منظور هدایت تسهیلات بانکی به حوزه ساخت سابقه داشته، اما بانک‌ها کمترین توجهی به اجرای قانون نداشته‌اند. از همین رو اگر بانکی نسبت به اجرای این قانون یعنی پرداخت 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود مطابق تعیین بانک مرکزی به حوزه ساخت مسکن در قالب تسهیلات 300 میلیون تومانی اقدام نکند، با افزایش سپرده قانونی که قدر تسهیلات دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد مواجه شده که در نظام بانکی جریمه بزرگی به حساب می‌آید.

    خانوارهای پرجمعیت در اولویت دریافت 

مساله دوم مورد توجه نمایندگان مردم به تامین مالی ساخت مسکن، توجه به مساله خانوارهای پر جمعیت است. از همین رو حداقل 20 درصد از منابع 360 هزار میلیارد تومانی موضوع این قانون معادل 72 هزار میلیارد تومان به خانوارهایی تعلق می‌گیرد که 3 یا بیش از 3 فرزند دارند، لذا این خانوارها در اولویت قرار گرفته‌اند. با توجه به این نکته که تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفته شده در سال 1400 برای هر خانوار واجد شرایط معادل 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده، لذا بخش از مردم تصور می‌کنند، این تسهیلات برای خانه‌دار شدن کافی نیست. در این رابطه باید گفت، تسهیلات در نظر گرفته شده مذکور به حوزه ساخت مسکن تعلق دارند و متقاضیان واجد شرایط باید برای تامین زمین یا از بافت فرسوده استفاده کنند یا از شرایط وزارت راه و شهرسازی به منظور استفاده از زمین‌های اجاره 99 سال با هزینه بسیار کم بهره ‌ببرند و تسهیلات 300 میلیون تومانی را برای ساخت استفاده کنند. با توجه به در نظر گرفتن هزینه 4 میلیون تومانی ساخت هر متر مربع مسکن به‌طور متوسط در سطح کشور، این تسهیلات می‌توانند 100 درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی 75 متری را پوشش دهد. نکته قابل توجه در تحقق قانون بودجه سال 1400، اقدام به موقع بانک مرکزی در حوزه پشتیبانی از تولید مسکن و مانع زدایی از جریان تولید واحد مسکونی متناسب با نیاز است، زیرا بر مبنای قانون این نهاد مکلف است تا در فروردین ماه سال 1400 سهمیه هر بانک به منظور پرداخت تسهیلات 300 میلیون تومانی ساخت مسکن را تعیین کند. همچنین با ارایه سامانه‌ای، نسبت به ارایه گزارش برخط آمار تسهیلات اعطایی اقدام کند تا شاهد تخصیص این منابع در حوزه ساخت مسکن و صاحب‌خانه شدن 1.2 میلیون خانوار واجد شرایط معادل بیش از 4 میلیون نفر ایرانی در سال 1400 باشیم.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران