شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موفق به کسب گواهی نامه 17025 نسخه 2017 در آزمایشگاه‌های میکروبی سمیرم، تیران وکرون، شهرضا، نجف آباد و تصفیه خانه آب باباشیخ‌علی شد.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موفق به کسب گواهی نامه 17025 نسخه 2017 در آزمایشگاه‌های میکروبی سمیرم، تیران وکرون، شهرضا، نجف آباد و تصفیه خانه آب باباشیخ‌علی شد. مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب وفاضلاب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: پس از یکپارچه‌سازی شرکت‌های آبفا شهری و روستایی برنامه‌هایی برای مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت و پس از ممیزی کارشناسان شرکت مهندسی آبفا کشور از آزمایشگاه‌های میکروبی در استان اصفهان، گواهی نامه 17025 نسخه 2017 به 5 آزمایشگاه در سطح استان تعلق گرفت . فهمیه امیری در خصوص شاخص‌های لازم برای دریافت این گواهی نامه اظهار داشت: شاخص‌هایی مانند روش‌های اجرای آزمون‌ها، نوع مواد اولیه، فضای آزمایشگاه و تخصص کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت پس از مطابقت با استانداردها، 5 آزمایشگاه میکروبی در سطح استان موفق به دریافت این گواهینامه شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران