شماره امروز: ۵۴۷

پاسخگویان به یک نظرسنجی عنوان کردند

| | |

نتایج یک افکارسنجی آنلاین نشان داد ۲۶.۷ درصد از افراد شرکت‌کننده در این پژوهش مجازی معتقدند حذف "دلالی و واسطه گری» بیشترین نقش را در کاهش قیمت مسکن دارد.

نتایج یک افکارسنجی آنلاین نشان داد ۲۶.۷ درصد از افراد شرکت‌کننده در این پژوهش مجازی معتقدند حذف "دلالی و واسطه گری» بیشترین نقش را در کاهش قیمت مسکن دارد. «کاهش قیمت مصالح ساختمانی» با ۲۲.۳ درصد دومین عامل کاهش قیمت مسکن از سوی مخاطبان معرفی شده است.بازار خرید و فروش مسکن در ماه‌های گذشته وضعیت پرنوسانی را از نظر قیمت تجربه کرده و سرانجام در این مسیر به رکود رسید. در این راستا اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا بر آن شد تا افکارسنجی آنلاین خود را در این هفته به بازار خرید و فروش مسکن اختصاص دهد. پرسش‌های این نظرسنجی در روزهای ۳۰ آذر ماه تا ۸ دی ماه بر روی سایت ایرنا قرار گرفت و در مجموع حدود ۳ هزار نفر در این پژوهش آنلاین شرکت کردند.خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در این افکارسنجی آنلاین از مخاطبان خود خواست تا در مورد اینکه کدام عامل درکاهش قیمت مسکن بیشترین تاثیر را دارد، ‌اعلام نظر کنند. ۲۶.۷ درصد از مخاطبان به عامل « حذف دلالی و واسطه گری» اشاره داشتند. «کاهش قیمت مصالح ساختمانی» با ۲۲.۳درصد، «انبوه‌سازی مسکن » با ۱۷.۴ درصد، «ایجاد سامانه یکپارچه نظارتی و کنترل قیمت ها» با ۱۴.۸ درصد، « دریافت مالیات بر خانه‌های خالی» با ۱۳ درصد و « مداخله دولت در بازار» با ۵.۹ درصد به ترتیب از دیگر عوامل کاهش قیمت مسکن توسط مردم معرفی شدند .در این نظرسنجی سه سوال؛ ۱- ارزیابی شما از وضعیت بازار مسکن تا سال آینده چیست؟ ۲- به نظر شما کدام عامل در کاهش قیمت مسکن موثرتر است؟ و ۳- به نظر شما، افزایش میزان نقدینگی تا چه میزان در افزایش نرخ مسکن نقش دارد؟ مطرح شد.در پاسخ به سوال «افزایش میزان نقدینگی تا چه میزان در افزایش نرخ مسکن نقش دارد؟» ۶۱.۷ درصد مخاطبان تاثیر افزایش میزان نقدینگی را در افزایش نرخ مسکن به میزان «زیاد» و ۲۲.۱ درصد «تاحدی» ارزیابی کردند. ۸.۶ درصد معتقدند« اصلا» افزایش نقدینگی در افزایش قیمت مسکن تاثیری ندارد و ۷.۶ درصد مخاطبان این میزان را «کم » دانستند.۵۶.۴ درصد پاسخگویان این افکارسنجی برآورد کردند که مسکن تا سال آینده گران‌تر خواهد شد. تصور ۲۶.۵ درصد از وضعیت قیمت مسکن تا سال آینده گزینه «تغییر نمی‌کند» بوده است و تنها ۱۷ درصد امید به ارزان شدن مسکن تا سال آینده دارند .

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران