شماره امروز: ۵۴۷

طی 8 ماه نخست 99 فقط 62 درصد از درآمدهای تهران تحقق یافت

| | |

گروه راه و شهرسازی| در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا، تحقق درآمدهای شهرداری بررسی شد.

گروه راه و شهرسازی| در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا، تحقق درآمدهای شهرداری بررسی شد. حسن رسولی خزانه‌دار شورا گفت: در 8 ماهه ابتدای امسال کاهش 27 درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم اما معادل 62 درصد درآمدهای شهر نسبت به بودجه محقق شده و 38 درصد آن کسب نشده است. در جلسه دیروز شورای شهر تهران، رسولی درباره گزارش حساب‌های درآمد شهرداری تهران و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب را در دو بخش 8 ماهه و مهر و آبان ماه سال 1399، اظهار کرد: در بخش عملکرد حساب درآمد، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی 8 ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 20 هزار و 382 میلیارد تومان اقدام کند. طی این دوره 8 ماهه مبلغ 12 هزار و 710 میلیارد تومان معادل 62 درصد درآمد کسب کرده است. طی 8 ماهه مذکور کسری عملکرد هفت هزار و 672 میلیارد تومان معادل 38 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.وی ادامه داد: از کل درآمد

 8 ماهه (12 هزار و 710 میلیارد تومان) مبلغ 4 هزار و 57 میلیارد تومان معادل 32 درصد آن درآمد پایدار و 68 درصد آن درآمد ناپایدار است.خزانه‌دار شورای شهر‌ تهران درباره بخش عملکرد هزینه‌ای تصریح کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 18 هزار و 393 میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 12 هزار و 805 میلیارد تومان (70 درصد) هزینه در دفاتر ثبت شده که از این مبلغ 94 درصد آن به صورت پرداخت‌های نقدی و 6 درصد آن غیرنقدی است.نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای‌ شهر تهران درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه ماه‌های مهر و آبان، اعلام کرد: در بخش عملکرد حساب درآمد، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی دو ماهه مهر و آبان نسبت به تامین منابع در سقف 5 هزار و و 95 میلیارد تومان اقدام کند. در این دو ماه در مجموع مبلغ 3 هزار و 233 میلیارد تومان معادل 63 درصد درآمد کسب شده است (در ماه مهر مبلغ 951 میلیارد تومان ریال معادل 37 درصد درآمد کسب شده و در ماه آبان مبلغ دو هزار و 281 میلیارد تومان معادل 89 درصد درآمد کسب شده است.) وی ادامه داد: از کل درآمد دو ماهه مهر و آبان (3 هزار و 233 میلیارد تومان) مبلغ هزار و 128 میلیارد تومان معادل 35 درصد آن درآمد پایدار و 65 درصد آن درآمد ناپایدار است (از کل درآمد مهرماه 26درصد آن درآمد پایدار و 74 درصد آن درآمد ناپایدار و از کل درآمد آبان ماه 34 درصد آن درآمد پایدار و 66 درصد آن درآمد ناپایدار است.) رسولی درباره عملکرد هزینه‌ای‌ نیز گفت: شهرداری تهران در دو ماه مهر و آبان تا سقف 4 هزار و 583 میلیارد تومان اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ 3 هزار و 65 میلیارد تومان معادل 67 درصد مصارف خود را در این 2 ماه منظور و ثبت کرده است. در مهر ماه با اعلام مبلغ هزار و 245 میلیارد تومان معادل 54 درصد مصارف خود را ثبت کرده، که از این مبلغ 95 درصد آن به صورت پرداخت‌های نقدی و 5 درصد آن غیرنقدی است. در آبان ماه با اعلام مبلغ هزار و 820 میلیارد تومان معادل 79 درصد از مصارف خود را ثبت کرده، که از این مبلغ 79 درصد آن به صورت پرداخت‌های نقدی و 21 درصد آن غیرنقدی است.

   89 درصد بودجه 8 دوازدهم کسب شد

رسولی در تحلیل این گزارش گفت: بودجه مصوب 

8 دوازدهم سال 98 مبلغ 12 هزار و 552 میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 11 هزار و 179 میلیارد تومان آن معادل 89 درصد درآمد کسب شده و در سال 99 بودجه مصوب 8 دوازدهم مبلغ 20 هزار و 382 میلیارد هزار تومان که مبلغ 12 هزار و 710 میلیارد تومان معادل 62 درصد آن درآمد کسب شده است. بنابراین کسب درآمد، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و از 89 درصد در سال 98 به 62 درصد در سال جاری رسیده است. کاهش 27 درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل، با توجه به رکود پیش آمده در فضای کسب و کار  همچنین افزایش بودجه مصوب 8 دوازدهم سال جاری نسبت به سال گذشته، اهتمام آقای شهردار و همکاران به کاهش عدم تعادل منابع ومصارف را مضاعف می‌کند.خزانه‌دار شورای شهر تهران ادامه داد: کسب درآمد در مهر ماه 37 درصد و در آبان ماه 89 درصد است، کسب درآمد در مدت یک ماهه 52 درصد افزایش داشته است. از کل درآمد 8 ماهه (12 هزار و 710 میلیارد تومان) 32 درصد آن درآمد پایدار و 68 درصد آن درآمد ناپایدار است. در مدت مشابه سال گذشته از کل درآمد وصولی 36 درصد آن درآمد پایدار و 64 درصد آن درآمد ناپایدار است. هرچند درآمد پایدار نسبت به دوره‌های قبل افزایش داشته ولی نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد کاهش داشته است.به گفته رسولی از کل درآمد مهرماه (951 میلیارد تومان) 26درصد آن درآمد پایدار و 74 درصد آن درآمد ناپایدار است. از کل درآمد آبان ماه 34 درصد آن درآمد پایدار و 66 درصد آن درآمد ناپایدار است. همچنین در گزارش ارایه شده، هزینه‌های 8 ماهه 94 درصد نقدی و از 20درصد بودجه غیرنقد 6 درصد تحقق یافته است. لذا کمافی‌السابق برطرف کردن موانع موجود و عملیاتی شدن کل 20 درصد منابع غیرنقد را انتظار دارم.

    زنگ  خطر کسب درآمد  در شهرداری

مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: با توجه به گزارش ارایه شده، زنگ خطر تحصیل منابع درآمدی در شهرداری تهران به صدا درآمده است. عدم تحقق 38 درصد

 8 ماهه، نشان‌دهنده این است که ما فقط 62 درصد منابع را تحصیل کردیم که این رقم فقط برای بحث هزینه‌های اجتناب ناپذیر شهری اعم از حقوق و دستمزد و نگه داشت بود.در تایید سخنان فراهانی، رسولی عنوان کرد: کل درآمدهای مناطق 22 گانه شهرداری در یک روز آبان ماه، زیر 6 میلیارد تومان بوده است.رییس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: غیر از این در خصوص بحث درآمدهای شهرسازی هم می‌بینیم حدود 72 درصد منابع تحصیل شده است. قبلا گفته می‌شد درآمدهای شهرسازی خوب حاصل می‌شود و 100 درصد است. در صورتی که اینگونه نیست. او ادامه داد: بدترین وضعیت را در خصوص منابع غیر نقد می‌بینیم. در 8 ماهه سال 99 فقط 737 میلیارد تومان از این منابع تحصیل شده که نشان‌دهنده عدم وجود اراده‌ای در تحصیل منابع غیر نقد در شهرداری تهران است.فراهانی بیان کرد: درآمدهای شهرسازی با توجه به اینکه شورای شهر با شهر فروشی مخالفت کرده و تراکم مجاز را در چارچوب طرح تفضیلی مجاز دانسته است، دچار مشکل شده است. بنابراین سیاست‌گذاری مبتنی بر تشویق و تسهیل پرداخت در بحث شهرسازی به منظور تحریک پروانه ساختمانی بسیار مهم است.او تاکید کرد: با توجه به شرایط پیش آمده درچهار ماه آینده باید چند کار انجام دهیم. اول باید تامین منابع و مصارف غیر نقد شهرداری را در چارچوب دستورالعمل و اختیارات فعال کنیم. همچنین جلب مشارکت سرمایه‌گذاری کنیم. بحث سیاست‌گذاری مبتنی بر تشویق و تسهیل در بخش شهرسازی هم باید مورد توجه قرار گیرد. رییس کمیته بودجه و نظارت شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: سیاست کاهش زمان صدور پروانه باید در دستور کار قرار گیرد. توجه به مدیریت کاهش هزینه هم باید مد نظر باشد.

   کسری منابع در بودجه 1400

محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه گفت: به نظر می‌آید که باید یک هشدار و اعلام توجه به همه دوستان، به شهرداران مناطق و بخش‌های مختلف داده شود. او اضافه کرد: طبق گزارشی که ارایه شد، در صدور پروانه نسبت به همین زمان در پارسال حدود 150 پروانه از نظر تعداد پروانه کسری صدور داریم و از نظر مقدار سطح اشغال ساخت هم کمبود داریم و این بخش کاهش دارد. میرلوحی یادآور شد: مسائل کرونا و بحران کرونا هم هست. سایر مشکلات دیگری هم وجود دارد. باید همکاران ما در شهرداری اهتمام جدی داشته باشند. در درآمدها فقط 1600 میلیارد تومان نسبت به پارسال اضافه درآمد داریم و درصدی که فرمودند، شاید 27 درصد کمتر از پارسال و دوره مشابه باشد اما از نظر هزینه حدود 3 هزار میلیارد تومان هزینه‌های ما اضافه شده است. او بیان کرد: آبان و آذر تمام شد ولی هنوز آثار و نشانه‌های تحقق این قول‌ها را نه در بودجه و نه در درآمدها ملاحظه نمی‌کنیم. تا قبل از اینکه بودجه سال 1400 به صحن بیاید، باید تکلیف این نکات مشخص شود. باید ببینیم دوستان در شهرداری همت می‌کنند که بودجه 99 محقق شود یا نه. اگر این روند باشد از همین جا اعلام نگرانی برای بودجه 1400 می‌کنم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران