شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مصوبه مجلس دقیقا درباره ساماندهی و تمرکززدایی مراکز اداری، سیاسی از تهران است که بعضا از این مصوبه تعبیر انتقال پایتخت دارند در صورتی که مصوبه مجلس اساسا درباره انتقال پایتخت نیست.

هیچ مصوبه قانونی برای انتقال پایتخت وجود ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مصوبه مجلس دقیقا درباره ساماندهی و تمرکززدایی مراکز اداری، سیاسی از تهران است که بعضا از این مصوبه تعبیر انتقال پایتخت دارند در صورتی که مصوبه مجلس اساسا درباره انتقال پایتخت نیست. فرزانه صادق مالواجرد در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین تصمیمات نسبت به ساخت و ساز مجاور حرائم گسل اظهار کرد: اخیرا در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر قرار است ساخت و‌سازی در حرائم گسل تهران انجام شود این ساخت و ساز با چه شرایطی و با چه دستورالعمل‌هایی به اجرا برسد. وی ادامه داد: حرائم گسل در تهران کاملا مشخص شده است و در مرحله بعد هم نسبت به شناسایی تمام ساختمان‌ها و بناهای حساس در پیرامون گسل‌ها اقدام کردیم و این ساختمان‌ها در اولویت جابه‌جایی و انتقال قرار دارند. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دستور کار بعدی شورای عالی مشخص کردن شرایط احداث ساختمان‌های حساس در مجاور گسل‌ها است. صادق مالواجرد درباره شرایط منطقه شهران تهران گفت: مهم‌ترین معضل شهران انبار نفت این منطقه است و بارها نسبت به جابه‌جایی انبار نفت تاکید شده است و هم از نظر پدافند غیرعامل و هم از نظر رعایت موضوعات ساخت و ساز در کنار حرائم گسل، انبار نفت این منطقه باید جابه‌جا شود. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ادامه داد: مسوولیت جابه‌جایی انبار نفت در شهران با وزارت نفت است و این نهاد باید نسبت به جابه‌جایی انبار نفت اقدام کند. وی همچنین با اشاره به طرح موضوعی مبنی بر انتقال پایتخت از تهران اظهار کرد: مصوبه مجلس دقیقا درباره ساماندهی و تمرکززدایی مراکز اداری، سیاسی از تهران است که بعضا از این مصوبه تعبیر انتقال پایتخت دارند در صورتی که مصوبه مجلس اساسا درباره انتقال پایتخت نیست. معاون شهرسازی و معماری ادامه داد: کارگروه‌های ذیل شورای ساماندهی و تمرکززدایی مراکز اداری و سیاسی از تهران که دبیر آن وزیر راه و شهرسازی و رییس آن معاون اول رییس‌جمهوری هستند تشکیل شده و منتظر هستیم که این شورا هم تشکیل شود و نتیجه بررسی‌ها برای تمرکززدایی را ارایه دهیم.

شناسایی ۱۹۴ هزار واحد مسکونی خالی برای اخذ مالیات

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارسال لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی، گفت: از وجود ۱۹۴ هزار واحد خانه خالی کسب اطمینان شده و لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. محمد اسلامی در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تکمیل لیست خانه‌های خالی، افزود: سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعال است و از وجود ۱۹۴ هزار واحد خانه خالی کسب اطمینان شده و لیست خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. این آمار از طریق کارتابل دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران