شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی با بیان اینکه جریمه عدم استفاده از ماسک نباید صرفا متوجه راننده و شرکت واحد باشد، گفت:

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی با بیان اینکه جریمه عدم استفاده از ماسک نباید صرفا متوجه راننده و شرکت واحد باشد، گفت: باید برای مسافر بدون ماسکی که برای حقوق دیگران ارزشی قائل نیست نیز جریمه و تصمیم منطقی‌تری گرفته شود تا سنگینی بار جریمه به راننده و شرکت واحد تحمیل نشود. محمود ترفع مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: کنترل استفاده اجباری از ماسک در اتوبوس‌ها علی رغم اینکه با توجه به تعدد مسافران کار بسیار سختی است، اما با حداکثر توان در حال انجام است. او با بیان اینکه ناوگان اتوبوسرانی جمعیت قابل توجهی را در سراسر پایتخت جابه‌جا می‌کند، گفت: در نتیجه کنترل استفاده از ماسک توسط تک تک مسافران سخت است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران